Flera bilder eller exponeringar ihop…

(1)

(2)

Dubbelexponering, multiexponering, förexponering, sammankopiering, kollage, bildöverlägg, sandwich, focus stacking…

Kärt barn har många namn, skulle man kunna säga. Gemensamt för alla dessa begrepp är att den färdiga bilden man tittar på består av flera bilder eller exponeringar. Därför är det också vanligt att man blandar ihop begreppen.

Jag ser dagligen bilder där fotografer beskriver att man gjort en dubbelexponering eller multiexponering, fast fotografen lagt ihop bilderna i efterhand i datorn. Vilket i sig inte är fel, men begreppet används på fel sätt. Det är viktigt att skilja på begreppen exponering och bild. Lägger man ihop en bild i efterhand, är det mer rätt att säga bildkollage. Då bilderna lagts ihop efteråt. Ungefär som man kunde göra på den analoga tiden; lade man ihop två diabilder i efterhand brukade man säga att det var en sandwich – kopierade man ihop två negativ på samma pappersbild i mörkrummet brukade man säga sammankopiering.

Vissa kameror erbjuder möjligheten till bildöverlägg, där man kan välja ut flera bilder från samma minneskort och sedan lägga ihop dessa i kameran till en ny bild. Ett sätt att kunna erbjuda sandwich eller kollage direkt i kameran, och inte i efterhand i datorn. Flera fotografer arbetar flitigt med detta verktyg och kan efterhand exponera in del efter del i en bild, allt eftersom. En form för multiexponering som egentligen inte är en riktig multiexponering, enligt det ursprungliga begreppet.

(3)

(4)

(5)

(6)

För skillnaden mellan exponering och bild är oftast att man aldrig eller sällan kan titta på en delexponering innan den totala multiexponeringen är klar. Medan ett bildkollage, en sandwich eller ett bildöverlägg är ihopsatt av färdiga bilder. Vilket också givetvis medför att man har bättre kontroll över det färdiga resultatet.

Med dagens digitala kameror innebär en dubbelexponering eller multiexponering att du måste ställa in funktionen INNAN du gör de olika delexponeringarna. Sedan måste du göra exponeringarna direkt efter varandra, innan du sedan kan se det slutliga resultatet. Du måste alltså även bestämma exakt hur många delexponeringar du ska göra, INNAN du börjar fotograferingen av delexponeringarna. Helt enkelt för att kameran automatisk drar fram till nästa exponering när du är klar.

På den analoga tiden kunde du göra detta efterhand, då det fanns flera kameror där du kunde dra fram filmen manuellt – och därmed hålla in dubbelexponeringsknappen medan du drog fram filmen. Vilket i praktiken innebar att filmen stod kvar på samma ställe, medan du egentligen enbart spände slutaren. På den analoga tiden kunde du även exponera samma filmrulle flera gånger, om du nu passade på att INTE dra filmrullen helt in i kassetten – och alltså kunde ladda filmen en gång till i kameran. Jag kunde exponera samma rulle hur många gånger som helst, innan jag lämnade in den för framkallning – men fick då samtidigt passa på att perforeringen låg exakt lika i tandhjulen, så att bildkanterna inte förskjöts mellan exponeringarna.

(7)

(8)

Bild 9 på fjällripan är en bild där jag exponerat hela filmrullen två gånger. Först gjorde jag en mängd bilder på månen – med olika utsnitt, brännvidder och kompositioner. Sedan antecknade jag givetvis vilka bilder jag hade gjort på filmrullen, för att sedan ladda filmrullen en gång till i kameran. Jag visste då från exponering till exponering var i bilden månen var placerad, men även vilken storlek det var på den och om den var i skärpa eller oskärpa. När jag höll på med att fotografera fjällriporna i Leirhnjúkur på norra Island, så växlade jag hela tiden mellan två kameror. Där den ena kameran hade förexponerade månar.

Samtliga bilder i inlägget är olika former av dubbel- eller multiexponeringar. Alltså inga sammankopieringar, kollage, bildöverlägg, sandwich – eller för den del det man kallar focus stacking. Än så länge har jag inte arbetat med focus stacking, annat än att jag i mina multiexponeringar ibland gjort bilder där jag flyttat skärpeplanet för att förbättra skärpedjupet – men då givetvis även fått en softeffekt på köpet. Jag har även ibland kombinerat små och stora bländaröppningar för att få fram en speciell djupkänsla.

Jag pjattar och delexponerar, jag kombinerar skärpa och oskärpa, fryst och rörelse, olika ljussituationer, olika filter och mycket annat. Funderar och testar – på plats med kameran, medan jag fotograferar.

En viktig orsak till att jag väljer att säga att jag GÖR mina bilder.

(Bild 1 – Landskap, 2018)
(Bild 2 – Landskap, 2018)
(Bild 3 – Landskap, 2018)
(Bild 4 – Husvagn, 2018)
(Bild 5 – Husvagn, 2018)
(Bild 6 – Positivt svar, 2018)
(Bild 7 – Bokskog, 2018)
(Bild 8 – Bokskog, 2018)
(Bild 9 – Fjällripa, 1996)

(9)

Annonser

Olika djurbilder…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Visar en serie på olika djurbilder från olika platser genom åren.

Bild 1, 2, 4, 5 och 7 är från Mullsjöskogarna här i Västergötland. Bild 3 är från Tunarp i Västergötland. Bild 6 är från Hornborgasjön i Västergötland. Bild 8 är från Jökulsárlón på södra Island. Bild 9 är från Hallands Väderö i Skåne.  Bild 10 och 14 är från Mullsjö här i Västergötland. Bild 11 är från Nyckelås i Västergötland. Bild 12 är från Båstad i Skåne. Bild 13 är från Kronoskogen i Skåne. Bild 15 är från Øvre Pasvik i Norge.

(Bild 1 – Älg, 2016)
(Bild 2 – Älgtjur, 2017)
(Bild 3 – Rådjur, 2017)
(Bild 4 – Älgko, 2017)
(Bild 5 – Fälthare, 2017)
(Bild 6 – Trana, 2018)
(Bild 7 – Padda, 2018)
(Bild 8 – Knubbsäl, 1995)
(Bild 9 – Skogshare, 1989)
(Bild 10 – Tornseglare, 2018)
(Bild 11 – Signalkräfta, 2018)
(Bild 12 – Rödhake, 1989)
(Bild 13 – Nattskärra, 1988)
(Bild 14 – Tornseglare, 2018)
(Bild 15 – Fjällvråk, 1984)

Några landskapsbilder…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Första bilden är från Ryfors här i Västergötland. Andra bilden är härifrån Mullsjö i Västergötland. Tredje bilden är också härifrån Mullsjö. Fjärde bilden är från Furusjö här i Västergötland. Femte bilden är från Ryfors här i Västergötland.

Sjätte bilden är från Knipan i Västergötland. Sjunde bilden är från Grövelsjön i Dalarna. Åttonde bilden är från Stora Kärrs bokskog utanför Habo här i Västergötland. Nionde bilden är från Skara här i Västergötland. Tionde bilden är också från Skara.

(Bild 1 – Is, 2012)
(Bild 2 – Den vita båten, 2015)
(Bild 3 – Morgonljus, 2013)
(Bild 4 – Morgonljus, 2018)
(Bild 5 – Is, 2018)
(Bild 6 – Björkskog, 2017)
(Bild 7 – Vinterfjäll, 1999)
(Bild 8 – Bokskog, 2018)
(Bild 9 – Färger, 2018)
(Bild 10 – Vegan, 2018)

Fem av varje…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Första landskapsbilden är från en blåsig senhöstdag vid Losemyra i Hälsingland. Andra landskapsbilden är från en kall vinterdag vid Ryfors här i Västergötland. Tredje landskapsbilden på skymningsmolnen är Mullsjö här i Västergötland. Fjärde landskapsbilden är från nu i torsdags vid Brängen här i Västergötland. En speciell dag, då jag blev filmad av Moderskeppet till ett fotografporträtt, samtidigt som filmteamet var här för att filma detta inför dokumentären som är klar till nästa höst. Att bli filmad från två olika håll, var en rätt speciell känsla, samtidigt som jag i detta skulle behålla fokus i att skapa personliga bilder med kameran. Femte landskapsbilden är från nu i vintras vid Ryfors här i Västergötland.

(Bild 1 – Senhöst, 2004)
(Bild 2 – Vinter, 2012)
(Bild 3 – Skymningsmoln, 2014)
(Bild 4 – Liv och död, 2018)
(Bild 5 – Vinter, 2018)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Första närbilden visar ett näckrosblad från Ryfors här i Västergötland. Andra närbilden visar blåsippor från Mullsjöskogarna här i Västergötland. Tredje närbilden visar en kräfta och lite höstlöv från Nyckelås här i Västergötland. Fjärde närbilden är från samma ställe, också på kräfta och höstlöv. Femte närbilden visar ljusdetaljer i sten från Skatudden i Hälsingland.

(Bild 6 – Näckrosblad, 2018)
(Bild 7 – Blåsippor, 2018)
(Bild 8 – Kräfta och höstlöv, 2018)
(Bild 9 – Kräfta och höstlöv, 2018)
(Bild 10 – Stenljus, 2003)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Första fågelbilden visar en tofsvipa som attackerar en korp vid Hornborgasjön här i Västergötland. Andra fågelbilden visar en storlom vid Stråken här i Västergötland. Tredje fågelbilden visar en större hackspett från Mullsjö här i Västergötland. Fjärde fågelbilden visar en orrtupp som lyfter i morgonsolen vid Älemossen i Skåne. Femte fågelbilden visar en dubbelexponerad morkulla sent i skymningen i Mullsjöskogarna här i Västergötland.

(Bild 11 – Tofsvipa och korp, 2018)
(Bild 12 – Storlom, 2018)
(Bild 13 – Större hackspett, 2018)
(Bild 14 – Orre, 1987)
(Bild 15 – Morkulla, 2018)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Första däggdjursbilden visar en björn från skogarna utanför Edsbyn i Hälsingland. Andra däggdjursbilden visar en skogshare på Hallands Väderö i Skåne. Tredje däggdjursbilden visar en älgko på Halleberg här i Västergötland. Fjärde däggdjursbilden är från samma tillfälle som förra bilden. Femte däggdjursbilden på granen och råbocken är från Mullsjöskogarna här i Västergötland.

(Bild 16 – Björn, 2005)
(Bild 17 – Skogshare, 1988)
(Bild 18 – Älg, 1987)
(Bild 19 – Älg, 1987)
(Bild 20 – Gran och råbock, 2017)