Blandat från 2022…

22984_2022 (1)

22985_2022 (2)

22986_2022 (3)

22987_2022 (4)

22988_2022 (5)

22989_2022 (6)

22990_2022 (7)

22991_2022 (8)

22992_2022 (9)

22993_2022 (10)

22994_2022 (11)

22995_2022 (12)

22996_2022 (13)

22997_2022 (14)

22998_2022 (15)

22999_2022 (16)

23000_2022 (17)

23001_2022 (18)

23002_2022 (19)

23003_2022 (20)

23004_2022 (21)

23005_2022 (22)

23006_2022 (23)

23007_2022 (24)

23008_2022 (25)

Visar blandade bilder från 2022, samtliga har jag ej visat tidigare.

(Bild 1 – Vinter vid Ryfors, 2022)
(Bild 2 – Vintersömn, 2022)
(Bild 3 – Träd, 2022)
(Bild 4 – I skogen, 2022)
(Bild 5 – Is, 2022)
(Bild 6 – Fallande droppe, 2022)
(Bild 7 – Skräddare, 2022)
(Bild 8 – Dovhjortar, 2022)
(Bild 9 – Vattenyta, 2022)
(Bild 10 – Kvinnan från Medeltiden, 2022)
(Bild 11 – Knölsvan, 2022)
(Bild 12 – Is, 2022)
(Bild 13 – Vila, 2022)
(Bild 14 – Norrsken, 2022)
(Bild 15 – Ladusvala, 2022)
(Bild 16 – Rådjur, 2022)
(Bild 17 – Dovhjortar, 2022)
(Bild 18 – Kråka, 2022)
(Bild 19 – Tornfalk, 2022)
(Bild 20 – Gräsand, 2022)
(Bild 21 – I skogen, 2022)
(Bild 22 – Älg, 2022)
(Bild 23 – I skogen, 2022)
(Bild 24 – Tunarp, 2022)
(Bild 25 – Lövet, 2022)