Några bilder från Nyckelås…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Visar tjugo bilder från naturreservatet Nyckelås utanför Mullsjö. Bilderna är från två utflykter, 18/8 och 26/8, och visar olika landskapsutsnitt. Men även signalkräftor, skräddare och flodpärlmussla.

(Bild 1 till 20 – Nyckelås, 2018)