Fler vinterbilder från Ryfors…

(Ryfors 1, 2012)

(Ryfors 2, 2012)

(Ryfors 3, 2012)

(Ryfors 4, 2012)

(Ryfors 5, 2012)

Visar ytterligare 5 bilder från ett vintrigt Ryfors, den 27 januari. Växlade mellan två Pentaxkameror, K7 och K20D, och brännvidder mellan 18mm och 250mm. Inga filter och vitbalansen på sol, som vanligt. Några av bilderna är multiexponeringar.

Det var riktigt ordentligt kalt!

Vinter vid Ryfors…

(Vinter vid Ryfors, 2012)

Det är svårt att hålla sig ifrån Ryfors och vattenfallen, särskilt under kalla vinterdagar när isen bygger upp sig i fantastiska formationer. Denna bild är från i fredags. Kameran var Pentax K20D och brännvidden 48mm. Bländare 11 och 1/25 sekund. Inga filter eller multiexponering. Ljuset var kallt med mycket blått, något som gav spännande färgkontrast till de jordbruna tonerna på vissa ställen i vattnet och i isen.

5 analoga fågelbilder 3…

(Tretåiga måsar, 1995)

(Strömstare i flykt, 2000)

(Grågäss, 2005)

(Smålom, 1996)

(Ryttlande sånglärka, 1989)

Visar några fler nyinskannade fågelbilder. De tretåiga måsarna är från Látrabjarg på västra Island, fotograferade med Nikon FA och 400mm. Strömstaren är från Grövelsjön i Dalarna, med Nikon F5 och 800mm. Grågässen är från Ålsjön utanför Söderhamn i Hälsingland, med Nikon F5 och 400mm. Smålommen är från Knuthöjdsmossen i Västmanland, med Nikon FA och 500mm. Sånglärkan i sin sångflykt är från Öland och är en dubbelexponering, där båda exponeringarna är gjorda med Nikon F3 och 300mm. Inga filter eller multiexponeringar i övrigt. De inskannade filerna är nästan identiska med de analoga diabilderna.

Några analoga svartvita landskapsbilder…

(Inishmore, 1995)

(Storamölla, 1989)

(Norrviken, 1988)

(Breiðavik, 1995)

(Gullfoss, 1995)

Svartvita bilder ligger mig varmt om hjärtat. Visar här fem landskapsbilder som jag i efterhand konverterat till svartvitt i Photoshop. Bilderna är nyinskannade diabilder som jag tycker blev mer intressanta i just svartvitt. Bilden från Inishmore, en av öarna i Aran Islands på västra Irland, är fotograferad med Nikon F3 och 20mm. Avtonat gråfilter över himlen. Bilden från Skånes tredje högsta vattenfall utanför Ängelholm är fotograferat med Nikon F3 och 16mm fisheye. Bilden från Norrviken utanför Båstad i Skåne är fotograferat med Nikon F3 och 20mm. Avtonat gråfilter över himlen. Bilden från Breiðavik på västra Island är fotograferat med Nikon F3 och 28mm. Avtonat gråfilter över himlen. Bilden från Gullfoss på Island är fotograferat med Nikon F3 och 28mm. Avtonat gråfilter även här. Ingen av bilderna är multiexponeringar, och bortsett från konverteringen till svartvitt så är de inskannade filerna i övrigt nästan identiska med de inskannade analoga bilderna.

5 analoga fågelbilder 2…

(Trädkrypare, 1998)

(Tjäder, 2005)

(Stormfågel, 1997)

(Storlom, 1994)

(Korpar, 1989)

Visar fem olika fågelbilder. Trädkryparen är från Össjö i Skåne, från samma ställe som bilden på talltitan som jag visat innan. Kameran var Nikon FA och brännvidden 400mm. Tjädertuppen är från mitt tjädergömsle i Trönöskogarna utanför Söderhamn i Hälsingland, fotograferat med Nikon F5 och 400mm. Stormfågeln är från Skummeslövsstrand i Halland och visar en strandad stormfågel efter en mycket kraftig storm. Under dessa dagar fick jag inte enbart se många döda eller döende stormfåglar; utan även mängder av klykstjärtade stormsvalor, tärnmåsar, tretåiga måsar, bredstjärtade labbar mm. Här sitter stormfågeln i solnedgången, med Nikon F3 och 28mm. Avtonat gråfilter över himlen. Den ropande storlommen är från Brängen utanför Mullsjö, med Nikon F4 och 1200mm. Korparna är från vårt örngömsle under vintern 1988-89, med Nikon F3 och 400mm. Inga övriga filter eller multiexponeringar. De inskannade filerna är nästan identiska med de analoga diabilderna.

 

5 analoga vinterbilder…

(Strömstare, 2000)

(Bergfinkar, 1997)

(Infruset näckrosblad, 2000)

(Vinterskog, 1999)

(Isfigurer, 1997)

Visar fem analoga vinterbilder. Strömstaren är från Grövelsjön i Dalarna, med Nikon F5 och 800mm. Bergfinkarna är från Välinge i Skåne, med Nikon F5 och 400mm. Näckrosbladet är från Pennebosjön i Halland, med Nikon F3 och 28mm. Vinterskogen är från Bærumsmarka i Norge, med Nikon F3 och 28mm. Isfigurerna är från Josefinelust på Kullaberg i Skåne, med Nikon F3 och 105mm. Ficklampa har jag använt som ljuskälla i näckrosbilden. Avtonat gråfilter till vinterskogen. Annars inga filter eller multiexponeringar. De inskannade filerna är nästan identiska med de analoga diabilderna.

Under alla de år jag fotograferat så har jag varit lika aktiv under hela året. Därför kan jag idag se i mitt arkiv att de olika årstiderna, och alla de 12 månaderna, är ungefär lika representerade i antal bilder. En särskild förtjusning har jag för de blå färgerna under vintern. Och jag arbetar med alla motiv, med särskild fokus på olika isdetaljer. En rekommendation till alla läsare; glöm inte att fotografera nu under vintern!

 

6 analoga bilder på skogshare…

(Kliande hare, 1990)

(Hare i kvällsljus, 1990)

(Haremöte, 1999)

(Hare i skymningsljus, 1989)

(Nattvätt, 1998)

(Haren och månen, 1989)

Visar sex nyinskannade bilder på skogshare. Samtliga är från Hallands Väderö i Skåne. Jag har använt kamerorna Nikon F3, F4 och F5. Brännvidderna var 300mm, 400mm och 500mm. Samtliga bilderna är fotograferade utan filter och inga är multiexponeringar. De inskannade filerna är nästan identiska med de analoga diabilderna. Filmerna som jag använde var Kodachrome 25, Fujichrome Velvia 50 och Ektachrome 100 VS.

5 analoga kvällsbilder…

(Svärmande svalor, 1999)

(Fiskande fisktärna, 2000)

(Älg, 1999)

(Krisse och kvällssolen, 1999)

(Krisse i skymningsljus, 1999)

Visar fem bilder fotograferade i kvällsljus. De svärmande svalorna är från Hallands Väderö i Skåne. Kameran var Nikon F5 och brännvidden 400mm. Fisktärnan är från Sandön i Skåne, med Nikon F5 och 800mm. Älgen är från Ollarsliden vid Storsätern i norra Dalarna, med Nikon F5 och 400mm. Skogshararna är från Hallands Väderö i Skåne, med Nikon F5 och 400mm. Inga filter eller multiexponeringar. De inskannade filerna är nästan identiska med de analoga diabilderna. Samtliga bilder är med filmen Ektachrome 100 VS.