Från tornseglare till prästkragar…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(Bild 1 – Tornseglare, 2020)
(Bild 2 – Skogshare, 1998)
(Bild 3 – Gråväder, 2020)
(Bild 4 – Vattenfladdermus, 2020)
(Bild 5 – Tornseglare, 2019)
(Bild 6 – Stadsduva, 2020)
(Bild 7 – Bokskog, 2019)
(Bild 8 – Tornseglare, 2020)
(Bild 9 – Försommarkväll, 2020)
(Bild 10 – Vildkanin, 1993)
(Bild 11 – I skogen, 2019)
(Bild 12 – Sländor, 2019)
(Bild 13 – Två tornseglare, 2019)
(Bild 14 – Snok, 2020)
(Bild 15 – Vildsvin, 2010)
(Bild 16 – Skrattmås, 2020)
(Bild 17 – Knipa, 2020)
(Bild 18 – Storlom, 2020)
(Bild 19 – Älg, 2020)
(Bild 20 – Prästkragar, 2020)