Sothöna…

(1)

En sothöna sent i den blå vinterskymningen, vid Rössjön i Skåne.

(Bild 1 – Sothöna, 2000)