Skrämmande okunskap…

(1)

Donald Trump: Det är för dålig skogsvård. Det ligger gamla stubbar och löv överallt som brinner bra, med bättre skogsvård hade man rensat bort detta…

(Fritt översatt från debatten med Joe Biden i natt, om bränderna i Kalifornien)

Det är direkt skrämmande med världledare som är så fullkomligt okunniga, då deras beslut påverkar så många.

(Bild 1 – Höst, 2007)

Från skymningsskog till tranor…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

Visar 25 olika bilder från olika platser, de flesta från senaste tiden.

(Bild 1 – Skymningsskog, 2019)
(Bild 2 – Vattenfall, 2019)
(Bild 3 – Björktrast, 2019)
(Bild 4 – Sidensvans, 2019)
(Bild 5 – Älg, 2019)
(Bild 6 – Ko, 2020)
(Bild 7 – Tornseglare och månen, 2020)
(Bild 8 – Jungfruslända, 2019)
(Bild 9 – Fallande höstlöv, 2010)
(Bild 10 – Spegling, 2020)
(Bild 11 – Höstskog, 2020)
(Bild 12 – Dovhjort, 2020)
(Bild 13 – Dovhjort, 2020)
(Bild 14 – Dovhjortar, 2020)
(Bild 15 – Från Hökensås, 2020)
(Bild 16 – En gran, 2020)
(Bild 17 – Skymning, 2020)
(Bild 18 – Tornseglare, 2020)
(Bild 19 – Stadsduva, 2020)
(Bild 20 – Ringduva, 2020)
(Bild 21 – Splasch, 2020)
(Bild 22 – I skogen, 2018)
(Bild 23 – Vid Vättern, 2018)
(Bild 24 – Skogsharar, 1987)
(Bild 25 – Tranor, 2020)