Blåmes…

(1)

Hittade denna bild på en blåmes från skogarna utanför Össjö i Skåne. Vi hade en utfodringsplats under ett par vintrar; med olika mesar och hackspettar. Helt tills en flock vildsvin bestämde sig för att massakrera platsen under en sommar för att böka fram kvarglömda solrosfrön.

(Bild 1 – Blåmes, 1998)