Drillsnäppa…

(1)

Hittade denna bild på en drillsnäppa vid Ryfors från förra året.

(Bild 1 – Drillsnäppa, 2019)