Lätt blandat, med mycket nytt…

21471_2022 (1)

21472_2021 (2)

21473_2021 (3)

21474_2022 (4)

21475_2022 (5)

21476_2022 (6)

21477_2022 (7)

21478_2019 (8)

21479_2022 (9)

21480_2022 (10)

21481_2022 (11)

21482_2022 (12)

21483_2022 (13)

21484_2020 (14)

21485_2021 (15)

21486_2022 (16)

21487_2022 (17)

21488_2022 (18)

21489_1985 (19)

21490_2020 (20)

21491_2020 (21)

21492_2022 (22)

21493_2022 (23)

21494_2021 (24)

21495_2020 (25)

Visar 25 bilder, de flesta från senaste tiden, på lite olika motiv från olika platser.

(Bild 1 – Vinterdimma, 2022)
(Bild 2 – I bäcken, 2021)
(Bild 3 – Näckrosblad, 2021)
(Bild 4 – Snok, 2022)
(Bild 5 – Fruset, 2022)
(Bild 6 – Blötsnö, 2022)
(Bild 7 – Hasselblom, 2022)
(Bild 8 – Forsärla, 2019)
(Bild 9 – Vattenmönster, 2022)
(Bild 10 – Padda, 2022)
(Bild 11 – Snok, 2022)
(Bild 12 – Stenskvätta, 2022)
(Bild 13 – Skata, 2022)
(Bild 14 – Storlom, 2020)
(Bild 15 – Älg, 2021)
(Bild 16 – Råbock, 2022)
(Bild 17 – Älg, 2022)
(Bild 18 – Istappar, 2022)
(Bild 19 – Klippor, 1985)
(Bild 20 – Dovhjort, 2020)
(Bild 21 – Tornseglare, 2020)
(Bild 22 – Sånglärka, 2022)
(Bild 23 – Snöväder, 2022)
(Bild 24 – Martorpsfallet, 2021)
(Bild 25 – Ekedalen, 2020)