Bildskaparens manifest # 51

(Två, 2012)

”Den största lärdomen vi kan få inom fotografin är vad våra bilder berättar om oss själva och vad andra berättar för oss genom sina bilder. Den största lärdomen vi kan ge inom fotografin är vad våra bilder ger till andra och vad andra kan ge till oss genom sina bilder.”  (Terje Hellesø)

Annonser

Bildskaparens manifest # 50

(Fågelflykt, 2008)

”Egentligen är det inte fel att vara konsekvent, då det kan förstärka den egna fotografiska profilen. Men det blir fel när man bedömer andras bilder efter samma mall. Då betyder ju det att man vill att andra fotografer ska göra likvärdiga bilder.”  (Terje Hellesø)

(Bilden på gulsparv och pilfink är från Fridsbacka utanför Söderhamn, 3 mars 2008. Kameran var Nikon D200 och brännvidden 400mm. Bländare 2.8 och 1/2000 sekund på 100 ISO)

Bildskaparens manifest # 49

(Räv, 2009)

”Vi fotografer tittar på våra bilder i flock när vi kvalitetsbedömer våra alster. Vi godkänner eller vi refuserar. Och det som sker är att vi blir mer lika varandra. Få vågar göra något eget och annorlunda. Det är inte accepterat att vara sig själv, att göra sina egna bilder som helt avviker från måttstocken. Vi har ju alla redan tecknat en gemensam karta som vi alla följer med kompass för att kunna orientera oss.”  (Terje Hellesø)

(Räven fotograferade jag vid Kyrkekvarn utanför Mullsjö, 13 november 2009. Kameran var Pentax K7 och brännvidden 18mm med avtonat gråfilter. Bländare 6.3 och 1/125 sekund på 100 ISO)

Bildskaparens manifest # 48

(Snö, 2009)

”Plåga inte dig själv att följa bestämda uppfattningar eller stilriktningar. Gå dina egna vägar, enbart då kan du upptäcka nya bilder.”

(Bilden på snön är från Valdalsfjellet i Norge, 31 januari 2009. Kameran var Pentax K20D och brännvidden 10mm med blixt. Bländare 22 och 1/30 sekund på 100 ISO)

Bildskaparens manifest # 47

(Svensk skog AB, 2008)

”Alla nya tankegångar, all ny kunskap och alla viktiga estetiska impulser tar jag med mig in i mitt naturfotograferande. För att utveckla mig som människa och som naturfotograf.”  (Terje Hellesø)

(Bilden ingår i projektet ”Svensk skog AB” och är från Stöllet i Värmland, 7 mars 2008. Kameran var Samsung Pro 815 och brännvidden 70mm. Bländare 8 och 1/250 sekund på 50 ISO)

Bildskaparens manifest # 46

(Björk, 2012)

”Finner vi en Henri Cartier-Bresson, William Klein, Minor White, Sally Mann eller Robert Mapplethorpe i naturfotomiljön? Finner vi naturfotografer med en lika karakteristisk bildstil som Robert Frank, Christer Strömholm eller Josef Koudelka? Som är lika mycket sig själv som naturfotograf som dessa är som fotografer?”  (Terje Hellesø)

(Bilden på björken är från Mullsjöskogarna, 28 mars 2012. Kameran var Nikon D200 och brännvidden 180mm. Bilden är gjord genom ett regnigt bilfönster på bländare 3.5 och 1/250 sekund. 100 ISO)