32 år mellan 3 blåsippor…

(1)

Första gången jag någonsin såg blåsippor var i Djupadal i Skåne, i april 1987. I min hemstad Bergen i Norge finns det inga blåsippor, så jag hade ingen erfarenhet av blåsippor sedan jag flyttade till Skåne i februari 1987.

Första bilden här i inlägget är alltså en av mina första blåsippsbilder. Andra bilden är en av mina senaste blåsippsbilder, härifrån Mullsjöskogarna, den 30 mars nu i år.

Det är ungefär 32 år mellan bilderna. Vilken som är bäst, för att indikera om jag eventuellt utvecklats som fotograf genom åren, låter jag vara osagt. Helt enkelt för att bilderna är rätt så olika, då den första är mer dokumentär medan den andra mer abstrakt.

(Bild 1 – Blåsippor, 1987)
(Bild 2 – Blåsippor, 2019)

(2)