Den speciella solrosen…

20109_2021 (1)

Under blomningen vänder solrosen sig mot solen under dagen, det man kallar för heliotropism. Efter blomning intar den dock ett fast läge och följer inte längre solen. Om man tittar på blomkorgarna ser man att de har spiraler i varsin riktning och antalet spiraler i ena riktningen är större.

Antalet spiraler i respektive riktning är vanligen 21 och 34, 34 och 55, 55 och 89, eller 89 och 144. De hör alla till Fibonaccis talserie: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 och så vidare.Fibonaccitalen förekommer i spiralstrukturer i naturen; exempelvis i kottar, snäckor och solrosor. Antalet spiraler räknat motsols respektive medsols utgör i sådana strukturer två efterföljande Fibonaccital.

För att optimera utfyllnaden är det nödvändigt för växten att välja det mest passande förhållandet. Förhållandet är exakt Gyllene snittet – cirka 1,6180. Motsvarande vinkel, den Gyllene vinkeln, är 137,5 grader. Med denna vinkel får man optimal utfyllnad, det vill säga samma utrymme mellan alla fröna. Detta ger optimal packning av fröna.

(Bild 1 – Solros, 2021)

Tjugofem bilder…

20117_2021 (1)

20118_1999 (2)

20119_2021 (3)

20120_2000 (4)

20121_2019 (5)

20122_2014 (6)

20123_2020 (7)

20124_1986 (8)

20125_2020 (9)

20126_2020 (10)

20127_1999 (11)

20128_2020 (12)

20129_1988 (13)

20130_2021 (14)

20131_2014 (15)

20132_1993 (16)

20133_2021 (17)

20134_2020 (18)

20135_2021 (19)

20136_2007 (20)

20137_2020 (21)

20138_2021 (22)

20139_2017 (23)

20140_1998 (24)

20141_2021 (25)

Visar tjugofem olika bilder; på olika motiv från en rad olika platser.

(Bild 1 – Tornseglare, 2021)
(Bild 2 – Valdalsfjellet, 1999)
(Bild 3 – Vid Mullsjön, 2021)
(Bild 4 – Sångsvan, 2000)
(Bild 5 – Näckrosblad, 2019)
(Bild 6 – Trollsländor, 2014)
(Bild 7 – Skum, 2020)
(Bild 8 – Guldljus, 1986)
(Bild 9 – Strömmande vatten, 2020)
(Bild 10 – Vattenfall, 2020)
(Bild 11 – Blåsippa, 1999)
(Bild 12 – Vattenyta, 2020)
(Bild 13 – Ismönster, 1988)
(Bild 14 – Solros, 2021)
(Bild 15 – Sädesärla, 2014)
(Bild 16 – Rådjur, 1993)
(Bild 17 – Strömstare, 2021)
(Bild 18 – Is, 2020)
(Bild 19 – Nysnö, 2021)
(Bild 20 – Silvertärna, 2007)
(Bild 21 – Fiskmås och tornseglare, 2020)
(Bild 22 – Skrattmås, 2021)
(Bild 23 – Älg, 2017)
(Bild 24 – Gäspande skogshare, 1998)
(Bild 25 – Fiskmåsar, 2021)