Fågelarter på bild…

(1)

Efter LANDSKAP är det huvudkategorin FÅGLAR som innehåller flest bilder i arkivet. Jag vet inte det exakta antalet, då jag fortfarande har kvar rätt många analoga bilder att skanna in (drygt 200 000 bilder kvar). Men jag misstänker att det totalt kan vara någonstans runt 150 000 fågelbilder, både digitala och analoga. Av dessa finns det enstaka fågelbilder där jag inte lyckats artbestämma fåglarna (bilder av låg kvalitet, men med fågelskådarintresse). Jag var ju aktiv fågelskådare under ett antal år i början av min karriär som naturfotograf.

Om jag räknar bort alla bilder på tama fåglar eller bilder från djurparker, så har jag hittills lyckats fotografera 257 vilda (friflygande) fågelarter. Det kanske inte är mycket egentligen, men så har jag heller inte varit någon globetrotter. Mina fågelbilder begränsar sig till Sverige, Norge, Island, Danmark, Finland, Irland och Tyskland. Jag har heller inte varit en fotograf som åkt iväg långväga på sällsynta obsar som jag fått tips om.

Jag har även sparat bilder av låg kvalitet om det är så att jag enbart har ett fåtal bilder av arten. Dessa är huvudsakligen från mina år som aktiv fågelskådare (1980-1984).

Här i bloggen har jag hittills publicerat bilder på 208 olika vilda (och friflygande) fågelarter.

Arterna presenteras i fågelbokens ordning, från lommar till tättingar. Arter i versal är de jag har rätt många bilder på, där alla bilder på rördrom är fått ett tillfälle och på rallhäger från två tillfällen. Båda från Rocksjön i Jönköping.

Flest bilder har jag på tornseglare, med drygt 4000 bilder arkivet!

SMÅLOM, STORLOM, svartnäbbad islom, vitnäbbad islom, SKÄGGDOPPING, GRÅHAKEDOPPING, SMÅDOPPING, svarthalsad dopping, svarthakedopping, STORMFÅGEL, mindre lira, klykstjärtad stormsvala, havssula, STORSKARV, toppskarv, RÖRDROM, RALLHÄGER, HÄGER, svart stork, vit stork, SÅNGSVAN, KNÖLSVAN, svartsvan, spetsbergsgås, sädgås, bläsgås, GRÅGÅS, stripgås, KANADAGÅS, rödhalsad gås, prutgås, vitkindad gås, gravand, rostand, BLÄSAND, chilebläsand, GRÄSAND, SNATTERAND, stjärtand, skedand, KRICKA, årta, rödhuvad dykand, BRUNAND, vitögd dykand, VIGG, bergand, ringand, praktejder, alförrädare, glasögonejder (låg kvalitet och stort avstånd, något osäker), EJDER, strömand, alfågel, sjöorre, svärta, islandsknipa, KNIPA, salskrake, småskrake, STORSKRAKE.

(2)

Brunglada, glada, ängshök, blå kärrhök, BRUN KÄRRHÖK, sparvhök, duvhök, bivråk, ORMVRÅK, fjällvråk, HAVSÖRN, kungsörn, fiskgjuse, aftonfalk, TORNFALK, LÄRKFALK, pilgrimsfalk, stenfalk, FJÄLLRIPA, dalripa, TJÄDER, ORRE, järpe, rapphöna, FASAN, kornknarr, vattenrall, rörhöna, SOTHÖNA, TRANA, jungfrutrana, strandskata, tjockfot, SKÄRFLÄCKA, större strandpipare, mindre strandpipare, ljungpipare, kustpipare, TOFSVIPA, roskarl, sandlöpare, kustsnäppa, spovsnäppa, KÄRRSNÄPPA, SKÄRSNÄPPA, brushane, storspov, rödspov, myrspov, RÖDBENA, svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, drillsnäppa, SKOGSSNÄPPA, MORKULLA, ENKELBECKASIN, smalnäbbad simsnäppa.

Storlabb, kustlabb, dvärgmås, SKRATTMÅS, FISKMÅS, TRETÅIG MÅS, ringnäbbad mås, tärnmås, GRÅTRUT, vitvingad trut, HAVSTRUT, silltrut, kentsk tärna, FISKTÄRNA, SILVERTÄRNA, SMÅTÄRNA, svarttärna, skäggtärna, sillgrissla, tordmule, tobisgrissla, LUNNEFÅGEL, alkekung, RINGDUVA, skogsduva, STADSDUVA, TURKDUVA, gök, jorduggla, hornuggla, BERGUV, hökuggla, kattuggla, LAPPUGGLA, SPARVUGGLA, pärluggla, nattskärra, TORNSEGLARE, kungsfiskare, göktyta, SPILLKRÅKA, gråspett, gröngöling, STÖRRE HACKSPETT, mindre hackspett, TRETÅIG HACKSPETT.

SÅNGLÄRKA, tofslärka, backsvala, LADUSVALA, HUSSVALA, skärpiplärka, trädpiplärka, ängspiplärka, SÄDESÄRLA, FORSÄRLA, GULÄRLA, SIDENSVANS, STRÖMSTARE, GÄRDSMYG, järnsparv, RÖDHAKE, näktergal, blåhake, rödstjärt, svart rödstjärt, BUSKSKVÄTTA, svarthakad buskskvätta, STENSKVÄTTA, KOLTRAST, BJÖRKTRAST, rödvingetrast, taltrast, dubbeltrast, gräshoppsångare, sävsångare, kärrsångare, rörsångare, härmsångare, trädgårdssångare, ärtsångare, törnsångare, svarthätta, GRÖNSÅNGARE, LÖVSÅNGARE, gransångare, KUNGSFÅGEL, SVARTVIT FLUGSNAPPARE, halsbandsflugsnappare, grå flugsnappare, MINDRE FLUGSNAPPARE.

Skäggmes, lappmes, ENTITA, talltita, TOFSMES, BLÅMES, TALGOXE, svartmes, stjärtmes, NÖTVÄCKA, trädkrypare, törnskata, varfågel, STARE, LAVSKRIKA, NÖTSKRIKA, nötkråka, SKATA, alpkråka, KAJA, KORP, KRÅKA, RÅKA, PILFINK, GRÅSPARV, BOFINK, bergfink, STENKNÄCK, GRÖNSISKA, GRÖNFINK, STEGLITS, DOMHERRE, GRÅSISKA, brunsiska, snösiska, vinterhämpling, hämpling, ROSENFINK, mindre korsnäbb, större korsnäbb, bändelkorsnäbb, kornsparv, GULSPARV, ortolansparv, sävsparv, lappsparv, snösparv.

(Bild 1 – Rödstjärt, 2014)
(Bild 2 – Bofink, 2014)
(Bild 3 – Knipa, 2017)

(3)

Annonser

2 maj 1995…

2 maj 1995, klockan 17.30, blev ett speciellt tillfälle för mig. Det var just då som ett träd (norsk lönn) planterades till min ära och för att jag skulle få finnas kvar med rötterna i den irländska myllan för all framtid. Platsen var Connemara på västra Irland, några kilometer norr om Ross Lake.

Irländske fotografen Fergus Bourke (1934-2004) och hans fru bjöd hem mig till deras hem (tillsammans med tre kursdeltagare som vittnen) för att högtidligt göra planteringen av lönnen med framdukade glas och champagne.

På bilden ser ni Fergus och jag själv under planteringen, fotograferat av Hans Bergström.

Detta är nu snart 23 år sedan, lönnen har nog blivit rätt mycket större. Jag har även lovat att nästa gång jag kommer till Irland, så måste jag besöka lönnen (den skulle även få en fin plakett när den hade blivit lite större). Jag hoppas det blir om inte allt för länge tills jag kan återvända.

Jag var mycket rörd under hela ceremonin, kan jag lova.

(Bild 1 – Plantering av lönn, 1995)

Annonser

Gott Nytt År 2018…

Jag vill passa på att tacka för ett härligt och innehållsrikt 2017, men även rikta blicken framåt mot ett spännande och intressant 2018.

Ett riktigt Gott Nytt År till alla mina vänner.

Annonser

God Jul & Gott Nytt År…

Jag vill önska alla mina vänner och bloggläsare en riktigt God Jul och ett fantastiskt Gott Nytt År.

Just nu håller snön på att töa bort här i Mullsjö, tydligen blir det ingen vit jul här i år. Men mer snö är att vänta under mellandagarna, så det blir många tillfällen för att göra nya vinterbilder framöver.

Vi ses framöver här i bloggen; med nya artiklar, nya bilder – men också ett antal bilder från gömmorna i det analoga arkivet.

Annonser

Den svenska avundsjukan…

(1)

Det finns ett antal saker man verkligen ska akta sig för i Sverige. Särskilt om du nu ska bli en person som de flesta gillar i någon form.

Mest av allt ska du givetvis undvika att bli framgångsrik. Det är det säkraste sättet att få fiender.

Sedan kan det givetvis bli ännu värre… Du bör heller inte tjäna en massa pengar; att du blir både framgångsrik och rik…

Du bör heller inte vara vacker och välklädd. Heller inte ha vita bländande tänder, ha ett lyckligt äktenskap, en bra familj, ett snyggt hem och lika framgångsrika vänner.

Om du dessutom är snäll, vänlig, vältalig, ödmjuk och härligt spontan – då är antalet fiender som absolut högst. Du blir ett sagolikt offer för spekulationer; det blir plötsligt i allas intresse att börja gräva efter skit. För inga människor kan ju vara så bra, det måste ligga någon eller några hundar begravna. Alla har vi ju lik i skåpet…

Än värre blir det också om du är invandrare och blivit framgångsrik…

Tänker på senaste tidens metoo-kampanj, där ett mycket bra syfte givetvis även gett näring åt de människor som av olika anledningar hatar andra människor. Det finns människor som satt det i system att spekulera, utan att bry sig om någon är skyldig eller oskyldig. Om man sedan råkar förstöra livet för oskyldiga, så rättfärdiggörs detta genom att man också hittar fler skyldiga.

Man hatar snygga människor och rika människor, man ogillar invandrare som är arbetslösa och lever på våra skattepengar – men även invandrare som har arbete… De tar våra arbeten från oss svenskar, eller så får de inga arbeten och belastar den svenska ekonomin…

Man hatar programledare i teve; helt enkelt för att de är för bra, för vänliga, för snälla och för trevliga. Vi letar efter en dold baksida, för att få näring till vår illa dolda skadeglädje. För att dämpa ett allt större missnöje till det egna livet.

Vi ser den egna dåliga ekonomin, där det blir allt svårare att få ihop ett drägligt liv. Vi är missnöjda med det egna utseendet, allt sämre tandhälsa – och ett liv som blev allt annat än det man drömde om. I ett samhälle med allt större klyftor och ökad segregation, blir vårt hat ett sätt att överleva. Vi polariserar vårt missnöje mot kända förebilder för att hitta svaren och orsakerna till det egna missnöjet.

I vårt Sverige blir det fult att vara något annat än missnöjd. I Sverige får ingen tjäna mer pengar än andra. I den svenska fotomiljön får ingen göra bättre bilder än man själv gör… En utopisk värld, där ambitioner skulle kännas löjliga som drivkraft. För vilka fotografer skulle vi ha idag, om ingen av oss skulle kunna njuta av bra bilder från andra. Hur tråkigt skulle det inte vara om de enda bra bilderna man skulle hitta, skulle finnas i det egna arkivet. Bilder man heller inte hade kunnat visa för andra, om man då inte själv vill bli offer för hat och missnöje…

Min fantastiska och inspirerande bokhylla skulle bli rätt så tafatt och anorektisk om den enbart skulle innehålla egna böcker…

Fast nog skulle det vara trevligt med några miljoner på kontot, ett vitare leende och kanske ett eget teveprogram…

Skadan är ju redan skedd; många hatar mig redan av en rad olika anledningar – så om jag skulle få några tusen missnöjda följare till, så blir det ingen större skillnad. Dessutom är jag ju invandrare – och dessutom är stolt över att vara det!

Och ”Wahlgrens värld” är ett riktigt trevligt teveprogram!

(Bild 1 – Sill, 1986)

Annonser

Fördelarna med att bo på en mindre ort…

(1)

Jag ser enbart fördelar med att bo på en mindre ort. Nära till naturen, oavsett åt vilket håll man tar sig. Att man hela tiden träffar bekanta ansikten – och givetvis att man alltid får sig en trevlig pratstund när man är och handlar på Coop, Ica eller Netto…

För några dagar sedan gick jag en runda i närområdet för att göra lite svartvita bilder. Jag tog med mig en Samsung Pro 815, lätt och behändig – och en kamera som ger riktigt fina svartvita bilder. På vägen hem var jag inom Coop för att handla, med kameran hängande över axeln. Väl hemma upptäckte jag att luckan till några elkontakter på kameran var borta… En lucka som på senare tid visat sig hänga lite lösare och därför lätt kan trilla av. Irriterande!

Och ännu mer irriterande var det när jag upptäckte att det var omöjligt att beställa en ny sådan lucka.

Dagen efter gick jag för säkerhets skull samma runda igen, för att se om jag kunde hitta den. Jag visste precis var jag hade gått, så det skulle inte vara svårt att hitta den om den nu hade tappats på rundan. Men nej, ingen lucka någonstans.

För säkerhets skull gick jag även inom Coop och tipsade om den lilla svarta plastluckan, om de nu skulle hitta den någonstans i affären. Igår var jag tillbaka på Coop och frågade. ”Ja, den har jag hittat, den låg i en varukorg, jag undrade vad det var”.

Hon gick iväg och kort därefter fick jag den lilla efterlängtade plastluckan i min hand.

Jag kan som sagt enbart se fördelar med att bo på en mindre ort!

(Bild 1 – Älg, 2016)

Annonser