Skogshare…

(1)

Skogshare bland korsört i det varma kvällsljuset.

(Bild 1 – Skogshare, 1999)