Bland tornseglare, pilfinkar och stickflugor…

(1)

Under dagen igår gjorde jag nya försök till bilder på tornseglare. Vilket inte gav de helt stora resultaten, en och annan bild som kanske hittar till bloggen – men i stort blev det inte många bilder. Tornseglarna var nog lite slöa i den extrema hettan…

Däremot fick jag en ny och otrevlig upplevelse med stickflugor. Något jag tidigare inte alls hade varken erfarenhet eller kunskap om. Det kändes som helt vanliga flugor som surrade runt mig där jag svettades i solhettan. Men de bet eller stack, något jag lite mer flyktigt tyckte mig ha läst eller hört om tidigare. Just det att vanliga flugor ibland kan stickas eller bitas.

Så var det däremot inte när jag efteråt kollade upp detta. Det var stickflugor, eller stallflugor som de också kallas. Det kändes ungefär som myggstick, men kliade inte efteråt.

Som vanligt medan jag stod där så blev det även ett antal bonusbilder, som denna på en pilfink som plötsligt visslade förbi.

(Bild 1 – Pilfink, 2019)

Mer rödstjärt…

(1)

Ni har säkert sett här i bloggen att det blivit rätt många nya bilder på rödstjärt på sistone. Här visar jag två bilder till, dels den sjungande hannen men även en av ungarna som satt där på sin gren och tiggde mat från föräldrarna.

(Bild 1 – Rödstjärten sjunger, 2019)
(Bild 2 – Ung rödstjärt, 2019)

(2)

Fågelarter på bild…

(1)

Det blir många fågelbilder på ett år. Efter landskapsbilderna, så dominerar fågelbilderna i arkivet. Det exakta antalet fågelbilder kan jag inte ge, då jag fortfarande inte skannat in mer än ungefär 15-20 procent av det analoga arkivet. Men om jag räknar in de cirka 15 000 analoga fågelbilder som jag hittills skannat in, plus de digitala fågelbilder jag sparat så blir det rätt många ändå. Lite drygt 120 000 fågelbilder. Gör jag en ungefärlig beräkning på att jag har runt 60 000 analoga fågelbilder kvar att skanna in, så skulle det innebära ett arkiv med runt 180 000 fågelbilder.

Det är rätt många, även fast detta då också är inklusive ett stort antal bilder som är snarlika varandra. Jag har ibland bildserier på uppåt 30-40 bilder, där det inte är så stor skillnad på bilderna. Ändå så har jag enbart här i bloggen hittills publicerat 4 935 fågelbilder, där de digitala bilderna då givetvis dominerar – helt enkelt för att jag alltid försöker hålla mina läsare uppdaterade med de senaste bilderna, mer än att i huvudsak visa äldre bilder.

Totalt sett så innehåller det analoga arkivet runt 250 000 bilder, mot drygt 300 000 bilder i det digitala arkivet – vilket blir över en halv miljon bilder!

Om jag räknar bort alla bilder på tama fåglar eller bilder från djurparker, så har jag hittills lyckats fotografera 258 vilda (friflygande) fågelarter. Det kanske inte är mycket egentligen, men så har jag heller inte varit någon globetrotter. Mina fågelbilder begränsar sig till Sverige, Norge, Island, Danmark, Finland, Irland och Tyskland. Jag har heller inte varit en fotograf som åkt iväg långväga på sällsynta obsar som jag fått tips om.

Om jag går genom de runt 120 000 fågelbilder jag har i datorn, så ser jag att jag har flest bilder på tornseglare med drygt 6 000 bilder. Här har jag inte så många från de analoga åren, så totalt har jag nog inte mer än max 6 500 bilder på tornseglare. Sedan följer kaja, sidensvans och skrattmås.

De 100 mest fotograferade fågelarterna är i denna ordning:

1) Tornseglare  2) Kaja  3) Sidensvans  4) Skrattmås  5) Trana  6) Gräsand  7) Sädesärla  8) Skata  9) Björktrast  10) Knipa  11) Storlom  12) Strömstare  13) Lappuggla  14) Sångsvan  15) Forsärla  16) Silvertärna  17) Korp  18) Fiskmås  19) Kråka  20) Grågås  21) Ladusvala  22) Smålom  23) Tjäder  24) Lärkfalk  25) Lavskrika  26) Smådopping  27) Knölsvan  28) Rallhäger  29) Talgoxe  30) Grönfink  31) Fasan  32) Stadsduva  33) Tofsvipa  34) Kanadagås  35) Rördrom  36) Gråtrut  37) Ormvråk  38) Gråhakedopping  39) Fisktärna  40) Pilfink  41) Större hackspett  42) Blåmes  43) Sothöna  44) Storskrake  45) Stormfågel  46) Gulsparv  47) Kungsfågel  48) Storskarv  49) Bofink  50) Gärdsmyg  51) Grönsiska  52) Rödhake  53) Rödbena  54) Morkulla  55) Skärfläcka  56) Domherre  57) Stenknäck  58) Hussvala  59) Rödstjärt  60) Nötväcka  61) Nötskrika  62) Lövsångare  63) Stare  64) Småtärna  65) Turkduva  66) Lunnefågel  67) Häger  68) Havstrut  69) Svartvit flugsnappare  70) Ejder  71) Sydlig gulärla  72) Sparvuggla  73) Orre  74) Ringduva  75) Berguv  76) Spillkråka  77) Drillsnäppa  78) Kricka  79) Brun kärrhök  80) Skäggdopping  81) Tretåig hackspett  82) Stenskvätta  83) Koltrast  84) Brunand  85) Buskskvätta  86) Snatterand  87) Rosenfink  88) Havsörn  89) Tofsmes  90) Steglits  91) Skogssnäppa  92) Råka  93) Entita  94) Enkelbeckasin  95) Vigg  96) Kärrsnäppa  97) Gråsiska  98) Tretåig mås  99) Mindre flugsnappare  100) Tornfalk

Samtliga av dessa fågelarter har jag visat bilder på här i bloggen. Flest bilder i bloggen är det givetvis på tornseglare (519 bilder). Följt av kaja (189 bilder), sidensvans (171 bilder), gräsand (151 bilder) och skrattmås (148 bilder).

Vi får nu se vad de blir framöver. Som det ser ut nu kan de bli rätt många fler bilder på tornseglare, kaja, strömstare och forsärla. Om jag ser till de analoga bilder som ännu inte blivit inskannade så är det många fler bilder på fiskmås, smålom, knölsvan, gråtrut, gråhakedopping, fisktärna, storskarv, rödhake, skärfläcka, stare, småtärna, havstrut och ejder. Så topplistan kan komma att ändra sig rätt så mycket framöver.

Ni får hålla till tåls med många fler fågelbilder framöver…

(Bild 1 – Kaja, 2019)
(Bild 2 – Sjungande rödstjärt, 2019)

(2)

Tjugo bilder…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Visar tjugo olika bilder, de flesta från nu i år.

(Bild 1 – Soluppgång, 1996)
(Bild 2 – Näckrosblad, 2018)
(Bild 3 – Sångsvan, 2019)
(Bild 4 – Löv, 2017)
(Bild 5 – Rödstjärt, 2019)
(Bild 6 – Tranor, 2019)
(Bild 7 – Vattenyta, 2019)
(Bild 8 – Rödstjärt, 2019)
(Bild 9 – Svartvit flugsnappare, 2019)
(Bild 10 – Smålommar, 1996)
(Bild 11 – Tornseglare, 2019)
(Bild 12 – Stadsduva, 2019)
(Bild 13 – Tornseglare, 2019)
(Bild 14 – Sädesärla, 2019)
(Bild 15 – Sädesärla, 2019)
(Bild 16 – Sädesärla, 2019)
(Bild 17 – Forsärla, 2019)
(Bild 18 – Skogsharar, 1998)
(Bild 19 – Gammelskogen, 2019)
(Bild 20 – Robert, 2019)