Skärpning SVT!!!

23479_1987 (1)

Jägarna har under många år fått oproportionellt mycket åsiktsplats i media. Så mycket att man på andra håll i Europa undrar varför Sverige har så litet bestånd av de större rovdjuren – och samtidigt bedriver jakt. Detta trots att varg, lodjur, björn och järv är fridlysta och har mycket små populationer.

Jägarna är inte så många, det är faktiskt lite smått otroligt att naturfotograferna faktiskt är flera till antalet! Vilket kan vara svårt att förstå om man ser vilken plats man tar i olika media. En farlig och odemokratisk utveckling, då man på sikt kan få bilden att jägarnas syn på rovdjuren också är dominerande för befolkningen som helhet.

Nästan varje dag får jägarnas åsikter plats i media, med stora feta rubriker. Även i Sveriges Television, som ju förväntas vara mer neutrala och stå för ett större allmänintresse – fritt för eventuella kommersiella intressen.

Hittar avtalet i sändningstillståndet: ”Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till staten som olika ekonomiska politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.”

Vilket gör att denna länk blir smått otrolig (på gränsen till tragikomisk) att behöva läsa på SVTs nyhetssida… Varför har just jägarna uppnått denna position att det är deras åsikter som de flesta läsarna ber om att få läsa? Vågar vi nu hoppas på liknande tips om vad vi ska göra om vi möter en varg i naturen även från naturfotograferna? Förstår inte alla läsare varför en sådan nyhetsartikel publiceras, att det kan vara för att påverka opinionen? Vilket då grovt strider mot reglerna i SVTs sändningstillstånd. Är det verkligen i SVTs intresse att på sikt påverka allmänhetens åsikter om vi ska ha en livskraftig stam av varg i Sverige?

Skärpning SVT!

(Bild 1 – Varg i Skånes Djurpark, 1987)