Fyra bilder…

23297_2021 (1)

23289_2021 (2)

23290_2007 (3)

23291_2021 (4)

Första bilden visar en dubbelexponering (två olika skärpeplan) på en älg, från ett möte i Mullsjöskogarna. Andra bilden är från en vinterdag i Mullsjö och möte med några björktrastar. Tredje bilden på den ensamma röda rosen är från Fårö på Gotland. Fjärde bilden visar två trollsländor i tandemflykt vid en sjö i Mullsjöskogarna.

(Bild 1 – Älg, 2021)
(Bild 2 – Björktrastar, 2021)
(Bild 3 – Röda rosen, 2007)
(Bild 4 – Trollsländor, 2021)