Blandat…

22910_2022 (1)

22911_2022 (2)

22912_2021 (3)

22913_1987 (4)

22914_2017 (5)

22915_1999 (6)

22925_2022 (7)

22917_2019 (8)

22918_2022 (9)

22919_2011 (10)

22920_2022 (11)

22921_2010 (12)

22922_2022 (13)

22923_2022 (14)

22924_2022 (15)

22934_2010 (16)

22926_2021 (17)

22927_2022 (18)

22928_2022 (19)

22929_2016 (20)

22930_2017 (21)

22931_2022 (22)

22932_2022 (23)

22933_2022 (24)

22934_2022 (25)

Visar 25 blandade bilder, de flesta från i år. Bilder från Västergötland, Öland och Småland.

(Bild 1 – Is, 2022)
(Bild 2 – Blåsippa, 2022)
(Bild 3 – Tornseglare, 2021)
(Bild 4 – Älgtjur, 1987)
(Bild 5 – I bokskogen, 2017)
(Bild 6 – Stenen, 1999)
(Bild 7 – Kaja, 2022)
(Bild 8 – Rådjur, 2019)
(Bild 9 – Näckrossjön, 2022)
(Bild 10 – Myggor, 2011)
(Bild 11 – Kråka och halo, 2022)
(Bild 12 – Rådjur, 2010)
(Bild 13 – Torpet, 2022)
(Bild 14 – Stenar och vatten, 2022)
(Bild 15 – Kråka, 2022)
(Bild 16 – Älgtjur, 2010)
(Bild 17 – Ryfors, 2021)
(Bild 18 – Flickslända, 2022)
(Bild 19 – Gräsand, 2022)
(Bild 20 – Ekorre, 2016)
(Bild 21 – Två högar, 2017)
(Bild 22 – Tid, 2022)
(Bild 23 – Knölsvan, 2022)
(Bild 24 – Rådjur, 2022)
(Bild 25 – Snöväder, 2022)