Fyra bilder, del 6

22725_2022 (1)

22726_2001 (2)

22727_2022 (3)

22728_2020 (4)

Jag fortsätter med den nya bloggserien där jag visar fyra bilder, vardera från fyra av de huvudkategorier jag har i mitt bildarkiv: LANDSKAP, DETALJER, FÅGLAR och DÄGGDJUR. Jag är ju en fotograf som arbetar rätt så brett motivmässigt i naturen. Jag fotograferar egentligen samtliga motiv i naturen, ungefär i lika stor utsträckning.

Nu är det heller inte motiven i sig som gör mig till den fotograf jag är. Jag är ju varken landskapsfotograf eller fågelfotograf egentligen. Det som gör mig till den fotograf jag är handlar mer om hur jag väljer att fotograferar. I denna bloggserie, som kommer att återkomma med jämna mellanrum, där kommer visa på många av de exempel jag arbetar med som fotograf.

Första bilden är landskapsbilden och visar ett gammalt ånglok från Skara här i Västergötland. Bilden gjorde jag direkt i svartvitt och avtonat gråfilter över himlen. Jag gillar det täta perspektivet i bilden där ångloket är lite dolt bland ångorna. Bildens komposition bygger även på de två paren i bakgrunden; dels de två skorstenarna och dels de två taktrianglarna.

Andra bilden är detaljbilden och visar linjespel i klippor vid Svanshall i Skåne. Bilden gjorde jag med 28mm vidvinkel och den bygger mycket på det spelet av linjer som rör sig genom bilden från korset i förgrunden till höger. Bildens dynamik förstärks med den diagonala dragningen mellan nedre höger hörn och övre vänster hörn där linjerna verkar samlas.

Tredje bilden är fågelbilden och visar en gräsand vid Mullsjön nyligen. Här rörde jag kameran häftigt på en lite längre slutartid (1/8 sekund). Bilden är med 250mm på bländare 40.

Fjärde bilden är däggdjursbilden och visar ett rådjur från Mullsjöskogarna. Bilden gjorde jag med 250mm och det är en dubbelexponering, med en bild i skärpa och en bild i oskärpa – vilket gav bilden den speciella mjuka tonen.

(Bild 1 – Ånglok, 2022)
(Bild 2 – Linjer, 2001)
(Bild 3 – Gräsand, 2022)
(Bild 4 – Rådjur, 2020)