Tjugofem bilder…

22570_2007 (1)

22571_2011 (2)

22572_2022 (3)

22573_2017 (4)

22574_1996 (5)

Första bilden är från Langhammars på Fårö, när solen är på väg ned i havet.  I förgrunden ser vi en av de största raukarna i området, med sin intressanta och uttrycksfulla profil. Andra bilden på rådjuret som hoppar över ängen är från sent i skymningen här i Mullsjöskogarna. Tredje bilden är från Ryfors gammelskog utanför Mullsjö och är en dubbelexponering, där jag kombinerat fast och rörlig kamera på en lång slutartid. Fjärde bilden är med hålkamera från Ryfors utanför Mullsjö. Femte bilden visar havtorn från Käringsund på Åland, med softfilter för att få den mjuka tonen där bären poppar fram ur miljön.

(Bild 1 – Fårö, 2007)
(Bild 2 – Rådjur, 2011)
(Bild 3 – Gammelskogen, 2022)
(Bild 4 – Ryfors, 2017)
(Bild 5 – Havtorn, 1996)

22575_1997 (6)

22576_2016 (7)

22577_2019 (8)

22578_2021 (9)

22579_2022 (10)

Sjätte bilden är en detaljbild på is i sent kvällsljus, vid Rönneå utanför Ängelholm i Skåne. Sjunde bilden visar en myra i motljus från Ryfors utanför Mullsjö, här i Västergötland. Åttonde bilden visar en tofsvipa i flykt, vid Trandansen intill Hornborgasjön här i Västergötland. Nionde bilden visar en tornseglare upp mot solen som bryter genom molnen, härifrån Mullsjö. Tionde bilden visar årets första sidensvans, från Skara här i Västergötland. Bilden är också en dubbelexponering för att få fram den softade känslan.

(Bild 6 – Is, 1997)
(Bild 7 – Myra, 2016)
(Bild 8 – Tofsvipa, 2019)
(Bild 9 – Tornseglare, 2021)
(Bild 10 – Sidensvans, 2022)

22580_2021 (11)

22581_2008 (12)

22582_2022 (13)

22583_2022 (14)

22584_1987 (15)

Elfte bilden är en vinterbild från ett vattenfallen vid Ryfors utanför Mullsjö. Tolfte bilden visar en gulsparv som lyfter från snön, från Fridsbacka i Hälsingland. Trettonde bilden visar en skräddare nyligen, vid Ryfors utanför Mullsjö. Fjortonde bilden visar en större hackspett på väg till sin smedja i en gammal torraka i Ryfors gammelskog utanför Mullsjö. Femtonde bilden är från en stormig dag på norra Öland intill Långe Erik.

(Bild 11 – Vinter, 2021)
(Bild 12 – Gulsparv, 2008)
(Bild 13 – Skräddare, 2022)
(Bild 14 – Större hackspett, 2022)
(Bild 15 – Storm, 1987)

22585_2022 (16)

22586_2016 (17)

22587_2022 (18)

22588_2001 (19)

22589_2022 (20)

Sextonde bilden visar en kamerarörelse på längre slutartid vid Pinnabron intill Tidan, utanför Mullsjö. Sjuttonde bilden visar en isyta från Mullsjön här i Västergötland. Artonde bilden visar skägglav från Ryfors gammelskog utanför Mullsjö. Nittonde bilden visar en fasan från Baldringe i södra Skåne. Tjugonde bilden visar en rödhake vid Trandansen intill Hornborgasjön.

(Bild 16 – Vit näckros, 2022)
(Bild 17 – Is, 2016)
(Bild 18 – Skägglav, 2022)
(Bild 19 – Fasan, 2001)
(Bild 20 – Rödhake, 2022)

22590_2021 (21)

22591_2017 (22)

22592_2003 (23)

22593_2022 (24)

22594_2017 (25)

Tjugoförsta bilden visar lätt sommarregn här i Mullsjö. Tjugoandra bilden är vid en ödegård i Mullsjöskogarna. Tjugotredje bilden är från Lilljungfrun i Söderhamns skärgård i Hälsingland, när åskan var på väg in över ön. Tjugofjärde bilden visar en gammal stubbe intill Stråken utanför Mullsjö. Tjugofemte bilden är en bild med hålkamera från Ryfors utanför Mullsjö.

(Bild 21 – Sommarregn, 2021)
(Bild 22 – Träd vid trä, 2017)
(Bild 23 – Åskan kommer, 2003)
(Bild 24 – Gammalt trä, 2022)
(Bild 25 – Motljus, 2017)