Blandat…

22516_2021 (1)

22517_2022 (2)

22518_1995 (3)

22519_2020 (4)

22520_2022 (5)

22521_2001 (6)

22522_2022 (7)

22523_2022 (8)

22524_2022 (9)

22525_2021 (10)

22526_2022 (11)

22527_2022 (12)

22528_2022 (13)

22529_2021 (14)

22530_2021 (15)

22531_2017 (16)

22532_2022 (17)

22533_2019 (18)

22534_2021 (19)

22535_2001 (20)

22536_2004 (21)

22537_2021 (22)

22538_2019 (23)

22539_2022 (24)

22540_2022 (25)

Visar 25 olika bilder, de flesta från i år.

(Bild 1 – Strömstare, 2021)
(Bild 2 – Gammelskogen, 2022)
(Bild 3 – Dovhjort, 1995)
(Bild 4 – Storlom, 2020)
(Bild 5 – Åskan kommer, 2022)
(Bild 6 – Skymning, 2001)
(Bild 7 – Höst, 2022)
(Bild 8 – Höst, 2022)
(Bild 9 – Höst, 2022)
(Bild 10 – Råbock, 2021)
(Bild 11 – Skräddare, 2022)
(Bild 12 – Forsärla, 2022)
(Bild 13 – Höst, 2022)
(Bild 14 – Vinter, 2021)
(Bild 15 – Is, 2021)
(Bild 16 – Is, 2017)
(Bild 17 – Morgondimma, 2022)
(Bild 18 – Sångsvan, 2019)
(Bild 19 – Skrattmås, 2021)
(Bild 20 – Vinter på Åland, 2001)
(Bild 21 – Gussiskogen, 2004)
(Bild 22 – Vattenfall, 2021)
(Bild 23 – Skräddare, 2019)
(Bild 24 – Snok, 2022)
(Bild 25 – Rådjur, 2022)