Fyra bilder, del 2

(1)

(2)

(3)

(4)

Jag fortsätter med den nya bloggserien där jag visar fyra bilder, vardera från fyra av de huvudkategorier jag har i mitt bildarkiv: LANDSKAP, MAKRO/NÄRBILD, FÅGLAR och DÄGGDJUR. Jag är ju en fotograf som arbetar rätt så brett motivmässigt i naturen. Jag fotograferar egentligen samtliga motiv i naturen, ungefär i lika stor utsträckning.

Nu är det heller inte motiven i sig som gör mig till den fotograf jag är. Jag är ju varken landskapsfotograf eller fågelfotograf egentligen. Det som gör mig till den fotograf jag är handlar mer om hur jag väljer att fotograferar. I denna bloggserie, som kommer att återkomma med jämna mellanrum, där kommer visa på många av de exempel jag arbetar med som fotograf.

Första bilden är landskapsbilden, här från Hovs hallar i Skåne, en av de platser jag har flest bilder ifrån under åren jag bodde i Ängelholm. Bilden är från en underbar vinterdag med låg vintersol, jag var under några år extremt intresserad att få fram den låga och varma vintersolen i dova exponeringar. Bilden är med Kodachrome 25, den diafilm jag oftast använde under de analoga åren. 20mm vidvinkel gav mig det perspektiv jag önskade och bländare 22 det skärpedjupet jag ville ha.

Andra bilden är makro/närbilden och visar en trollslända i flykt från Ryfors utanför Mullsjö. Genom åren har jag med jämna mellanrum arbetat med att fotografera olika trollsländor i flykt. Inte det lättaste, särskilt inte på den analoga tiden då man fick vänta tills filmerna kom tillbaka från labbet innan man kunde bedöma om man missat skärpan eller inte. Denna bild är från i somras och är digital, en fotografering som gick över förväntan och nästa alla bilder med rätt skärpa. Bilden bygger även på toner i bakgrunden för att få lite djupkänsla, något som kan bli svårt om bakgrunden är helt ren utan detaljer.

Tredje bilden är fågelbilden och visar en lärkfalk i flykt från Mullsjöskogarna. Lärkfalken är en av mina favoriter bland rovfåglar och inte alltid så lätt att fånga i flykten. Särskilt inte när den kommer i hög hastighet mellan träden för att jaga trollsländor. Ibland ser jag den jaga över Mullsjön eller Trollsjön, ibland vid Stråken eller Gravsjön. Genom åren i Hälsingland (vid Ålsjön utanför Söderhamn) och här i Mullsjö har det blivit rätt många bilder på lärkfalk.

Fjärde bilden är däggdjursbilden och visar ett rådjur från Tunarp utanför Mullsjö. Genom åren har rådjuret numera blivit det däggdjuret jag har flest bilder på; från åren i Skåne, via åren i Hälsingland till åren här i Mullsjö. Denna bild bygger på ungefär samma princip som bilden på trollsländan, med en antagande bakgrund för att få fram djupkänslan. Bilden är dessutom en dubbelexponering, för att få rådjuret att ”poppa” fram lite mer från miljön.

(Bild 1 – Hovs hallar, 1988)
(Bild 2 – Trollslända, 2022)
(Bild 3 – Lärkfalk, 2012)
(Bild 4 – Rådjur, 2017)