Blandat…

21759_2022 (1)

21760_2021 (2)

21761_2019 (3)

21762_2019 (4)

21763_2022 (5)

21764_2017 (6)

21765_1998 (7)

21766_2013 (8)

21767_2000 (9)

21768_2020 (10)

21769_2022 (11)

21770_2000 (12)

21771_2005 (13)

21772_2022 (14)

21773_2017 (15)

21774_2017 (16)

21775_1989 (17)

21776_1981 (18)

21777_2017 (19)

21778_1995 (20)

21779_2017 (21)

21780_2017 (22)

21781_1998 (23)

21782_2022 (24)

21783_1998 (25)

Visar 25 olika bilder från olika ställen genom åren.

(Bild 1 – Sädesärla, 2022)
(Bild 2 – Vattenfall, 2021)
(Bild 3 – Gren i vattnet, 2019)
(Bild 4 – Spegling, 2019)
(Bild 5 – Lupindans, 2022)
(Bild 6 – Råbock och nattviol, 2017)
(Bild 7 – Skogshare, 1998)
(Bild 8 – Storskarv, 2013)
(Bild 9 – Gråhakedopping, 2000)
(Bild 10 – Stenskvätta, 2020)
(Bild 11 – Skogsnäva och bi, 2022)
(Bild 12 – Skedand, 2000)
(Bild 13 – Tjäder, 2005)
(Bild 14 – Rådjur, 2022)
(Bild 15 – Sothöna, 2017)
(Bild 16 – Fälthare, 2017)
(Bild 17 – Sten, 1989)
(Bild 18 – Älgar, 1981)
(Bild 19 – Tjäder, 2017)
(Bild 20 – Lunnefågel, 1995)
(Bild 21 – Älg, 2017)
(Bild 22 – Smådopping, 2017)
(Bild 23 – Igelkott, 1998)
(Bild 24 – Råbock, 2022)
(Bild 25 – Skogshare, 1998)