Sex av varje…

21249_2022 (1)

21250_1987 (2)

21251_2021 (3)

21252_2019 (4)

Första landskapsbilden visar snöväder i Mullsjöskogarna. Man kan även känna sig iakttagen, om man tittar lite ordentligt. Första detaljbilden visar droppar på ett löv, extrem uppförstoring med reverserad 28mm. Bilden är från Ängelholm i Skåne. Första fågelbilden visar en tornseglare med månen som bakgrund, härifrån Mullsjö. Första däggdjursbilden visar rådjur och älg från Mullsjöskogarna.

(Bild 1 – Snöväder, 2022)
(Bild 2 – Droppar, 1987)
(Bild 3 – Tornseglare och månen, 2021)
(Bild 4 – Rådjur och älg, 2019)

21253_2021 (5)

21254_2021 (6)

21255_2021 (7)

21256_2020 (8)

Andra landskapsbilden är från Ryfors gammelskog utanför Mullsjö. Andra detaljbilden på den döda bålgetingen och en guldfisk är från Skogsro Spa vid Sandhem här i Västergötland. Andra fågelbilden visar en tornseglare upp mot solen, härifrån Mullsjö. Andra däggdjursbilden visar en älg i kvällsljus, från Habo här i Västergötland.

(Bild 5 – Gammelskogen, 2021)
(Bild 6 – Bålgeting och guldfisk, 2021)
(Bild 7 – Tornseglare, 2021)
(Bild 8 – Älg, 2020)

21257_2021 (9)

21258_2019 (10)

21259_2021 (11)

21260_2012 (12)

Tredje landskapsbilden är från Mullsjö, här i Västergötland. Tredje detaljbilden visar en padda från en sjö i Mullsjöskogarna. Tredje fågelbilden visar en björktrast härifrån Mullsjö. Tredje däggdjursbilden visar en nattbild på rådjur i Mullsjöskogarna.

(Bild 9 – Gryningsljus, 2021)
(Bild 10 – Padda, 2019)
(Bild 11 – Björktrast, 2021)
(Bild 12 – Rådjur, 2012)

21261_2021 (13)

21262_2022 (14)

21263_1995 (15)

21264_2021 (16)

Fjärde landskapsbilden är från Ryfors utanför Mullsjö. Fjärde detaljbilden visar blommande hassel i motljus från Mullsjö. Fjärde fågelbilden visar en korp mot solen, från Gullfoss på Island. Fjärde däggdjursbilden är från Habo, här i Västergötland.

(Bild 13 – Is, 2021)
(Bild 14 – Hasselblom, 2022)
(Bild 15 – Korp, 1995)
(Bild 16 – Råbock, 2021)

21265_1984 (17)

21266_1988 (18)

21267_2000 (19)

21268_2015 (20)

Femte landskapsbilden är från Varangerfjorden i norra Norge. Femte detaljbilden visar en äng med baldersbrå i Ängelholm i Skåne. Femte fågelbilden visar en gråhakedopping i kvällsljus, från Hålehalldammen i Skåne. Femte däggdjursbilden visar en älg i Mullsjöskogarna.

(Bild 17 – Gråväder, 1984)
(Bild 18 – Baldersbrå, 1988)
(Bild 19 – Gråhakedopping, 2000)
(Bild 20 – Älg, 2015)

21269_2002 (21)

21270_1995 (22)

21271_2000 (23)

21272_1988 (24)

Sjätte landskapsbilden visar kvällsljus i skogen vid Klossdammen utanför Söderhamn i Hälsingland. Sjätte detaljbilden på sensommargräs är från Gettlinge gravfält på Öland. Sjätte fågelbilden visar sothöns som bråkar vid Rössjön i Skåne. Sjätte däggdjursbilden visar en knubbsäl vid Utvälinge i Skåne.

(Bild 21 – Kvällsljus, 2002)
(Bild 22 – Sensommargräs, 1995)
(Bild 23 – Sothöns, 2000)
(Bild 24 – Knubbsäl, 1988)