Mycket vatten vid Ryfors…

21225_2022 (1)

Det var mycket vatten i vattenfallen vid Ryfors igår. Jag arbetade mycket med ljuset och kontrasten mellan virvlande ånga och isglaserade stenar in mot vattenfallen.

Här visar jag två olika bilder med olika slutartider; den första på 1/5 sekund och den andra på 25 sekunder. För att få den längre slutartiden i andra bilden använde jag ett kraftigt gråfilter.

(Bild 1 och 2 – Vattenfall, 2022)

21226_2022 (2)