Blandade bilder…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Visar tjugo blandade bilder, på olika motiv från olika platser – de flesta från senaste åren.

(Bild 1 – Två tranor, 2020)
(Bild 2 – Soluppgång, 2021)
(Bild 3 – Ljuset, 2021)
(Bild 4 – Slöjan, 2020)
(Bild 5 – Näckrosblad, 2019)
(Bild 6 – Tornseglare, 2020)
(Bild 7 – Tallbit, 2019)
(Bild 8 – Svartbräken, 2021)
(Bild 9 – Höstskog, 2021)
(Bild 10 – Lönnlöv, 2021)
(Bild 11 – Rådjur, 2012)
(Bild 12 – Älg, 2020)
(Bild 13 – Brunstande dovhjort, 2021)
(Bild 14 – Dovhjortar, 2021)
(Bild 15 – Martorpsfallet, 2021)
(Bild 16 – Självporträtt, 2021)
(Bild 17 – Natt i skogen, 2021)
(Bild 18 – Älgtjur, 2020)
(Bild 19 – Blyg älg, 2016)
(Bild 20 – I grönskan, 2021)