Fem av varje…

(1)

(2)

(3)

(4)

Första landskapsbilden är från Nyckelås, utanför Mullsjö här i Västergötland. Första detaljbilden visar en kvist på ett träd, från Vasasjön i Skåne. Första fågelbilden visar en gök i närbild, från Bergen i Norge. Första däggdjursbilden visar en älgtjur i Mullsjöskogarna här i Västergötland.

(Bild 1 – Förtrollad skog, 2018)
(Bild 2 – Kvist, 2000)
(Bild 3 – Gök, 1981)
(Bild 4 – Älgtjur, 2020)

(5)

(6)

(7)

(8)

Andra landskapsbilden är från tidigt i gryningen här i Mullsjö i Västergötland. Andra detaljbilden visar löv i en liten damm, från Fiskebäcks ängar här i Västergötland. Andra fågelbilden visar en drillsnäppa, vid Ryfors utanför Mullsjö. Andra däggdjursbilden visar en stor älgtjur från Mullsjöskogarna.

(Bild 5 – Gryning, 2020)
(Bild 6 – Löv, 2020)
(Bild 7 – Drillsnäppa, 2019)
(Bild 8 – Älgtjur, 2020)

(9)

(10)

(11)

(12)

Tredje landskapsbilden är från Ryfors gammelskog utanför Mullsjö. Tredje detaljbilden visar is vid Mullsjön. Tredje fågelbilden visar en gärdsmyg vid Mullsjö fiskdammar här i Västergötland. Tredje däggdjursbilden visar en dovhjort i tät höstdimma från Mullsjöskogarna.

(Bild 9 – Troll, 2020)
(Bild 10 – Is, 2020)
(Bild 11 – Gärdsmyg, 2015)
(Bild 12 – Dovhjort, 2020)

(13)

(14)

(15)

(16)

Fjärde landskapsbilden är från en dimmig höstmorgon i Mullsjöskogarna. Fjärde detaljbilden visar en silverstreckad pärlemorfjäril från Mullsjöskogarna. Fjärde fågelbilden visar kajor i gryningsljus från Mullsjö. Fjärde däggdjursbilden visar en älgtjur i kvällsljus från Mullsjöskogarna.

(Bild 13 – Höstdimma, 2020)
(Bild 14 – Silverstreckad pärlemorfjäril, 2021)
(Bild 15 – Kajor, 2020)
(Bild 16 – Älgtjur, 2013)

(17)

(18)

(19)

(20)

Femte landskapsbilden är från Mullsjöskogarna. Femte detaljbilden visar maskrosor från Klippan i Skåne. Femte fågelbilden visar två storlommar i Mullsjön. Femte däggdjursbilden visar en igelkott på Hallands Väderö i Skåne.

(Bild 17 – Trollskog, 2018)
(Bild 18 – Maskrosor, 1988)
(Bild 19 – Storlommar, 2020)
(Bild 20 – Igelkott, 1989)

Eldfell…

20272_1996 (1)

En bild från vulkanen Eldfell på Heimaey, i ögruppen Vestmannaeyjar vid Islands sydkust. Bilden är en så kallad ”sandwich”, det vill säga två diabilder lagt uppe på varandra där den ena är spegelvänd. Det ger effekten av två lika halvor i bilden.

(Bild 1 – Eldfell, 1996)