Fem av varje…

20432_2021 (1)

20433_2001 (2)

20434_2017 (3)

20435_2020 (4)

Första landskapsbilden visar en tidig höstmorgon vid Mullsjön här i Västergötland, nu nyligen. Första detaljbilden visar varglav på en gammal stubbe vid Bergsethskallen i Hedmark i Norge. Första fågelbilden visar en tofsmes på Kärleksudden vid Mullsjö, här i Västergötland. Första däggdjursbilden visar en älg i kvällsljus, utanför Habo här i Västergötland.

(Bild 1 – Höstmorgon, 2021)
(Bild 2 – Varglav, 2001)
(Bild 3 – Tofsmes, 2017)
(Bild 4 – Älg, 2020)

20436_2021 (5)

20437_2020 (6)

20438_1996 (7)

20439_2020 (8)

Andra landskapsbilden är från ett av vattenfallen vid Ryfors utanför Mullsjö, här i Västergötland. Andra detaljbilden visar två skräddare, också från Ryfors här i Västergötland. Andra fågelbilden visar en smålom i gryningsdimma, vid Knuthöjdsmossen i Västmanland. Andra däggdjursbilden visar två älgar sent i skymningen i Mullsjöskogarna, här i Västergötland.

(Bild 5 – Vattenfall, 2021)
(Bild 6 – Skräddare, 2020)
(Bild 7 – Smålom, 1996)
(Bild 8 – Älgar, 2020)

20440_1996 (9)

20441_1996 (10)

20442_2021 (11)

20443_2012 (12)

Tredje landskapsbilden visar dagg i ett område med täta magmaångor i Landmannalaugar på Island. Tredje detaljbilden visar sileshår i oskärpa med runda droppreflexer i motljus, från Knuthöjdsmossen i Västmanland. Tredje fågelbilden visar en fiskmås på en brygga vid en sjö i Mullsjöskogarna här i Västergötland. Tredje däggdjursbilden visar ett rådjur som skakar huvudet på grund av besvärliga knott, någonstans i Mullsjöskogarna här i Västergötland.

(Bild 9 – Magmaångor, 1996)
(Bild 10 – Sileshår, 1996)
(Bild 11 – Fiskmås, 2021)
(Bild 12 – Rådjur, 2012)

20444_2021 (13)

20445_2006 (14)

20446_2005 (15)

20447_2020 (16)

Fjärde landskapsbilden är från Rävafallet här i Västergötland. Fjärde detaljbilden visar nyponros i kvällsljus, från Långvind i Hälsingland. Fjärde fågelbilden visar en skogssnäppa, med en flygande sädesärla i bakgrunden, från en myrgöl utanför Edsbyn i Hälsingland. Fjärde däggdjursbilden visar en älg i brinnande kvällsljus, i Mullsjöskogarna här i Västergötland.

(Bild 13 – Skogen glöder, 2021)
(Bild 14 – Nyponros, 2006)
(Bild 15 – Skogssnäppa, 2005)
(Bild 16 – Älg, 2020)

20448_1994 (17)

20449_2021 (18)

20450_2020 (19)

20451_2020 (20)

Femte landskapsbilden visar en vinterkväll på Kullaberg i Skåne. Femte detaljbilden visar silverstreckad pärlemorfjäril från Mullsjöskogarna här i Västergötland. Femte fågelbilden visar en forsärla vid Ryfors utanför Mullsjö. Femte däggdjursbilden visar en älg sent i skymningen, från Mullsjöskogarna här i Västergötland.

(Bild 17 – Vinterkväll, 1994)
(Bild 18 – Silverstreckad pärlemorfjäril, 2021)
(Bild 19 – Forsärla, 2020)
(Bild 20 – Älg, 2020)