Blandat…

20383_1997 (1)

20384_1996 (2)

20385_2001 (3)

20386_2021 (4)

20387_2021 (5)

20388_2020 (6)

20389_1992 (7)

20390_2021 (8)

20391_1999 (9)

20392_2012 (10)

20393_2021 (11)

20394_2021 (12)

20395_1997 (13)

20396_2017 (14)

20397_2021 (15)

20398_2019 (16)

20399_2020 (17)

20400_2021 (18)

20401_1998 (19)

20402_2019 (20)

20403_2021 (21)

20404_1995 (22)

20405_2018 (23)

20406_2020 (24)

20407_1994 (25)

Visar ett antal blandade bilder från Skåne, Island, Norge, Västergötland, Småland och Irland.

(Bild 1 – Uttryck, 1997)
(Bild 2 – Sandmönster, 1996)
(Bild 3 – Trämönster, 2001)
(Bild 4 – Vinter, 2021)
(Bild 5 – Kärrskog, 2021)
(Bild 6 – Vattenfall, 2020)
(Bild 7 – Vattenmåra, 1992)
(Bild 8 – Gulsparv, 2021)
(Bild 9 – Tofsmes, 1999)
(Bild 10 – Älgtjur, 2012)
(Bild 11 – Älgko, 2021)
(Bild 12 – Strömstare, 2021)
(Bild 13 – Kärrsnäppa, 1997)
(Bild 14 – Smådopping, 2017)
(Bild 15 – Kungsfiskare, 2021)
(Bild 16 – Tornseglare, 2019)
(Bild 17 – Duvor, 2020)
(Bild 18 – Morgonljus, 2021)
(Bild 19 – Näckrosblad, 1998)
(Bild 20 – Pölen, 2019)
(Bild 21 – Frostkristaller, 2021)
(Bild 22 – Vårgentiana, 1995)
(Bild 23 – Björktrast, 2018)
(Bild 24 – Ung älgtjur, 2020)
(Bild 25 – Ängspiplärka, 1994)