En brunsiska, möjligen…

20351_2007 (1)

Detta är en gråsiska, skulle man kunna säga. Här i Sverige är det så, om jag ska tro den information jag fått. Men det är också en brunsiska, som i Sverige är en ras av gråsiska. På andra ställen är brunsiskan numera en egen art. Den har blivit en egen art, som snösiskan. Men snösiskan är numera också en gråsiska, åtminstone här i Sverige, då den inte längre klassas som egen art.

Så vi har alltså tre fågelarter som numera är en art; gråsiska, snösiska och brunsiska är alltså gråsiska.

Krångligt är bara förnamnet, men roligt ändå att jag tydligen har en bild på brunsiska – trots att det egentligen är en gråsiska.

(Bild 1 – Brunsiska, 2007)