Aqua lilium cor…

20160_2021 (1)

Jag hade en heldag med Calle från Lund igår. Vi var vid Ryfors och Nässjön, men även på en kvällsrunda i Mullsjöskogarna för att titta efter olika djur. Inriktningen på heldagen var efter önskemål från Calle att hitta en väg vidare i skapandet. Han kände att han hade fastnat och ville hitta tillbaka till glöden han hade känt tidigare i fotokarriären.

Genom att hitta paralleller mellan olika moment i livet i stort, och sedan hitta viktiga fundament i bildskapandet kunde Calle se vilka vägar som var viktiga honom att jobba vidare med. Vi var inom olika mer experimentella tekniker, men prioriterade hela tiden symbolik och metaforer – mer än enbart teknikerna i sig. Vi var även inom utsnitt, komposition, perspektiv och något så intressant som ”prelogik”.

Det blev en lång och intensiv dag i sensommarvärmen. En ensam forsärla hade stannat kvar vid Ryfors, annars var det sensommartyst. Under kvällsturen blev det några rådjur och harar, men ingen älg ville visa sig fast vi var på de bästa platserna.

Vi avslutade heldagen runt 21.30 och Calle var både trött och mycket nöjd med vad dagen hade gett honom.

(Bild 1 – Aqua lilium cor, 2021)