Blandat…

19947_2021 (1)

19948_2021 (2)

19949_2021 (3)

19950_2021 (4)

19951_2020 (5)

19952_2015 (6)

19953_1988 (7)

19954_2020 (8)

19955_2006 (9)

19956_2018 (10)

19957_2018 (11)

19958_2020 (12)

19959_2021 (13)

19960_1987 (14)

19961_2015 (15)

19962_2020 (16)

19963_2021 (17)

19964_2020 (18)

19965_2019 (19)

19966_2021 (20)

19967_2020 (21)

19968_1988 (22)

19969_1997 (23)

19970_2021 (24)

19971_2015 (25)

Då har jag valt ut 25 bilder från olika ställen genom åren, både äldre och nyare. Målet är som vanligt att plocka fram bilder som tidigare ej visats här i bloggen.

(Bild 1 – Tornseglare och månen, 2021)
(Bild 2 – Stenskvätta, 2021)
(Bild 3 – Kor, 2021)
(Bild 4 – Tornseglare, 2021)
(Bild 5 – Flugan, 2020)
(Bild 6 – Nattskog, 2015)
(Bild 7 – Sångsvan, 1988)
(Bild 8 – Tornseglare mot solen, 2020)
(Bild 9 – Myran, 2006)
(Bild 10 – Sädesärla, 2018)
(Bild 11 – Nyckelås, 2018)
(Bild 12 – I skogen, 2020)
(Bild 13 – Luttra gånggrift, 2021)
(Bild 14 – Skegriedösen, 1987)
(Bild 15 – Rävafallet, 2015)
(Bild 16 – Nattälg, 2020)
(Bild 17 – Ryfors, 2021)
(Bild 18 – Lönnlöv, 2020)
(Bild 19 – Trollslända, 2019)
(Bild 20 – Trollslända, 2021)
(Bild 21 – Tornseglare, 2020)
(Bild 22 – Baldersbrå, 1988)
(Bild 23 – Svamp, 1997)
(Bild 24 – Jungfruslända, 2021)
(Bild 25 – Snok, 2015)