Blandat…

19878_2020 (1)

19879_2019 (2)

19880_1992 (3)

19881_2020 (4)

19882_2019 (5)

19883_2005 (6)

19884_2021 (7)

19885_2020 (8)

19886_1996 (9)

19887_2005 (10)

19888_2019 (11)

19889_2021 (12)

19890_2021 (13)

19891_2021 (14)

19892_2020 (15)

19893_1994 (16)

19894_2021 (17)

19895_2019 (18)

19896_2020 (19)

19897_2019 (20)

19898_2020 (21)

19899_2016 (22)

19900_2021 (23)

19901_2020 (24)

19902_2021 (25)

Visar 25 bilder på olika motiv från olika platser. En lätt blandning av bilder, alla på något sätt typiska för mitt sätt att fotografera.

(Bild 1 – Rådjur, 2020)
(Bild 2 – Forsärla, 2019)
(Bild 3 – Nattljus, 1992)
(Bild 4 – Snok, 2020)
(Bild 5 – Tornseglare, 2019)
(Bild 6 – Godståg, 2005)
(Bild 7 – Fåglar, 2021)
(Bild 8 – Tornseglare, 2020)
(Bild 9 – Dettifoss, 1996)
(Bild 10 – Silo, 2005)
(Bild 11 – Tornseglare, 2019)
(Bild 12 – Sommarvind, 2021)
(Bild 13 – Rhododendron, 2021)
(Bild 14 – Trollslända, 2021)
(Bild 15 – Två tornseglare, 2020)
(Bild 16 – Framtid?, 1994)
(Bild 17 – Is, 2021)
(Bild 18 – Sädesärla, 2019)
(Bild 19 – Tornseglaren, 2020)
(Bild 20 – Frö, 2019)
(Bild 21 – Skräddare, 2020)
(Bild 22 – Storskarv, 2016)
(Bild 23 – Panik vid Mullsjön, 2021)
(Bild 24 – Rådjur, 2020)
(Bild 25 – Jungfruslända, 2021)