Blandade bilder…

19714_2021 (1)

19715_2021 (2)

19716_1993 (3)

19717_1987 (4)

19718_2021 (5)

19719_2021 (6)

19720_2020 (7)

19721_2021 (8)

19722_2021 (9)

19723_2020 (10)

19724_2020 (11)

19725_2021 (12)

19726_2020 (13)

19727_2017 (14)

19728_1995 (15)

19729_2021 (16)

19730_1988 (17)

19731_2021 (18)

19732_1993 (19)

19733_2021 (20)

Visar tjugo blandade bilder från olika platser genom åren, många från i år.

(Bild 1 – Älg, 2021)
(Bild 2 – Grågås, 2021)
(Bild 3 – Höst, 1993)
(Bild 4 – Kärrknipprot, 1987)
(Bild 5 – Fälthare, 2021)
(Bild 6 – Fiskmåsar, 2021)
(Bild 7 – Nattlig skogsväg, 2020)
(Bild 8 – Ormbunke, 2021)
(Bild 9 – Rådjur, 2021)
(Bild 10 – Tornseglare, 2020)
(Bild 11 – Ryfors, 2020)
(Bild 12 – Knott, 2021)
(Bild 13 – Kor, 2020)
(Bild 14 – Fasan, 2017)
(Bild 15 – Góðafoss, 1995)
(Bild 16 – Spindel, 2021)
(Bild 17 – Dovhjort, 1988)
(Bild 18 – Fyra tornseglare, 2021)
(Bild 19 – Skälderviken, 1993)
(Bild 20 – Skogsnäva, 2021)