Fem av varje…

19619_2020 (1)

19620_2021 (2)

19626_2000 (3)

19622_2021 (4)

19623_2021 (5)

19624_2020 (6)

19625_2020 (7)

19626_2021 (8)

19627_2020 (9)

19628_2020 (10)

19629_2020 (11)

19630_2021 (12)

19631_2020 (13)

19632_1994 (14)

19633_2020 (15)

19634_2021 (16)

19635_1995 (17)

19636_2021 (18)

19637_2006 (19)

19638_1996 (20)

Visar tjugo blandade naturbilder, fem bilder vardera från arkivet fyra huvudkategorier: däggdjur, fåglar, landskap och makro. Bilderna är från olika platser i Västergötland, Skåne och Hälsingland. Plus ett par bilder från Island.

(Bild 1 – Älgtjur, 2020)
(Bild 2 – Stenskvätta, 2021)
(Bild 3 – Hovs hallar, 2000)
(Bild 4 – Vitsippa, 2021)
(Bild 5 – Fälthare, 2021)
(Bild 6 – Tornseglare, 2020)
(Bild 7 – Ryfors, 2020)
(Bild 8 – Genom blöt bilruta, 2021)
(Bild 9 – Skymningsälg, 2020)
(Bild 10 – Strömstare, 2020)
(Bild 11 – Nässjön, 2020)
(Bild 12 – Is, 2021)
(Bild 13 – Dovhjort, 2020)
(Bild 14 – Ängspiplärka, 1994)
(Bild 15 – Humla, 2020)
(Bild 16 – Stora Kärrs bokskog, 2021)
(Bild 17 – Islandshästar, 1995)
(Bild 18 – Kaja, 2021)
(Bild 19 – Jungfru Marie nycklar, 2006)
(Bild 20 – Leirhnjúkur, 1996)