Tjugofem bilder…

19282_1996 (1)

19283_2021 (2)

19284_2001 (3)

19285_2021 (4)

19286_1996 (5)

19287_2021 (6)

19288_2020 (7)

19289_2021 (8)

19290_2021 (9)

19291_2014 (10)

19292_2015 (11)

19293_2016 (12)

19294_2021 (13)

19295_2014 (14)

19296_1984 (15)

19297_2017 (16)

19298_2016 (17)

19299_2020 (18)

19300_2016 (19)

19301_2021 (20)

19302_2021 (21)

19303_2016 (22)

19304_2021 (23)

19305_2016 (24)

19306_2013 (25)

Visar tjugofem olika bilder, från olika ställen genom åren.

(Bild 1 – Leirhnjúkur, 1996)
(Bild 2 – I vatten, 2021)
(Bild 3 – Död skarv, 2001)
(Bild 4 – Ryfors, 2021)
(Bild 5 – Krafla, 1996)
(Bild 6 – Kungsfiskare, 2021)
(Bild 7 – Älgar, 2020)
(Bild 8 – Sångsvan, 2021)
(Bild 9 – Strömstare, 2021)
(Bild 10 – Älg, 2014)
(Bild 11 – Fälthare, 2015)
(Bild 12 – Storskarv, 2016)
(Bild 13 – Strömstare, 2021)
(Bild 14 – Tornseglare, 2014)
(Bild 15 – Frost, 1984)
(Bild 16 – Is, 2017)
(Bild 17 – Is, 2016)
(Bild 18 – Ormbunkar, 2020)
(Bild 19 – Gryningsljus, 2016)
(Bild 20 – Strömstare, 2021)
(Bild 21 – Ryfors, 2021)
(Bild 22 – Älg, 2016)
(Bild 23 – Dykande storskrake, 2021)
(Bild 24 – Älg, 2016)
(Bild 25 – Fullmåne, 2013)