Fyra bilder från Ryfors igår…

19277_2021 (1)

19278_2021 (2)

19279_2021 (3)

Visar fyra bilder från Ryfors igår.

Vattenfallet är med 50mm på bländare 32 och 1/6 sekund slutartid. Småstenarna är med 220mm på bländare 45 och 6 sekunder sluartid. Första strömstarebilden är med 250mm på bländare 45 och 1/2 sekund slutartid, den andra med 230mm på bländare 45 och 1 sekund slutartid.

(Bild 1 – Vattenfall, 2021)
(Bild 2 – Småsten, 2021)
(Bild 3 – Strömstare, 2021)
(Bild 4 – Strömstare, 2021)

19280_2021 (4)

Bland Mullsjöns skrattmåsar…

19275_2021 (1)

Två bilder från Mullsjön igår, båda på skrattmåsar. Det var fullt liv på skrattmåsarna igår; men även på gräsänderna, kniporna och några storskrakar. På en av öarna satt några storskarvar, kanadagäss och grågäss. Kunde däremot inte se storlommarna, som har anlänt till andra sjöar i Mullsjöskogarna men dock inte till Mullsjön där de oftast anländer först.

Första bilden är med 250mm på bländare 6.3 och 1/3200 sekund. Andra bilden är med 250mm på bländare 45 och 1/8 sekund med kamerarörelse. Båda är dessutom på 80 ISO.

(Bild 1 och 2 – Skrattmåsar, 2021)

19276_2021 (2)