Vinterträd…

(1)

Många tycker att detta är en fin skog i vinterskrud. För mig är detta inte en skog, utan en samling träd. En trädplantering, där alla växer med lika stort mellanrum och har exakt samma ålder. En monokultur. Så ser de flesta ”skogarna” ut i Sverige. Okunniga kallar detta för skog, men skogen är egentligen ett helt ekosystem där träden bara är en liten del.

I denna trädplantering ser man sällan några djur. Det är heller ingen höjdare om man vill botanisera bland växter, mossor och lavar. Skulle man eventuellt få se en älg, ett rådjur eller ett vildsvin så är det för att planteringen enbart är en transportsträcka. På väg från en skog till en annan skog, genom denna tallplantering.

Om detta ska kallas för skogsvård, som skogsbolagen ofta vill referera till i media? Givetvis inte, man kan inte kalla en trädplantering för skogsvård – då det helt enkelt inte är en skog. Planteringsvård, kanske…

(Bild 1 – Plantering, 2021)