Hur kommer det gå för rödspoven?

(1)

Bilden på den döda rödspoven och det förstörda ägget är från en häckningsplats vid Ölands ostkust. En bild som kan symbolisera rödspovens status som häckningsfågel i Sverige. Sedan slutet av 1980-talet har den minskat kraftigt och 2009 var det inte mer än 90 häckande par i Sverige; de flesta på Öland och Gotland. På senare tid har man dock blivit lite försiktigt positiva med en liten uppgång; 2020 konstaterades 230 reproduktiva individer.

För mig är rödspoven själva sinnesbilden av de öländska ängarna där den vaksamt står på toppen av en stengärdsgård.

Bilden är från 1990 när man oroades över den kraftiga minskningen, något som förstärktes när vi hittade den döda rödspoven och det förstörda ägget.

(Bild 1 – Död rödspov, 1990)

Alltid hittar jag något…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

Sedan jag startade denna blogg i september 2011 har jag aktivt delat med mig av både bilder och texter. Ibland kortare bildtexter, då och då även längre artiklar. Därutöver har jag illustrerat med bilder, oftast nya bilder från senaste veckan – men med jämna mellanrum också äldre bilder, där några är inskannade från mina analoga år som naturfotograf (fram till 2005). Målet har däremot varit att alltid visa fram bilder jag tidigare inte visat i bloggen, att även de äldre bilderna känns nya för bloggbesökarna.

Här har jag plockat fram 25 blandade bilder, nya och äldre utan någon annan tanke än att det är bilder som jag tycker om och vill visa fram.

Bilderna är från lite olika platser i Skåne, Västergötland, Gotland, Östergötland, Halland, Dalarna och Island.

(Bild 1 – Vattenfall, 1990)
(Bild 2 – Frostmönster, 2021)
(Bild 3 – Rådjur, 2021)
(Bild 4 – Dovhjortar, 2020)
(Bild 5 – Sångsvan, 2019)
(Bild 6 – Löv i vatten, 2021)
(Bild 7 – Efter stormen, 2021)
(Bild 8 – Kvällsljus, 2007)
(Bild 9 – Trana i soluppgången, 2018)
(Bild 10 – Kronhjortar, 2016)
(Bild 11 – Ormvråk, 1997)
(Bild 12 – Lavskrika, 2002)
(Bild 13 – Vinterljus, 2021)
(Bild 14 – Tornseglare, 2020)
(Bild 15 – Sångsvan, 2000)
(Bild 16 – Stormfåglar, 1996)
(Bild 17 – Skogens öga, 2021)
(Bild 18 – Dags att klippa gräset, 2021)
(Bild 19 – Betande älg, 2017)
(Bild 20 – Nörre skog, 1989)
(Bild 21 – Fårö, 1987)
(Bild 22 – Storlom, 2018)
(Bild 23 – Rådjur, 2020)
(Bild 24 – Frost, 2021)
(Bild 25 – Kungsfågel, 2017)