Alen…

(1)

Den gamla ståtliga alen vid Ryfors är ett kärt motiv. Nu har jag hört att den lokala traditionen är att buga varje gång man passerar den. För att visa sin vördnad, inför kanske en av de största och mäktigaste alar i Sverige. Så då får det bli så, hädanefter kommer jag buga varje gång jag passerar den.

Här en ny bild från igår.

(Bild 1 – Alen, 2020)