Sädesärla…

(1)

Att fotografera forsärla handlar mycket om att vänta. Ofta med färdiga utsnitt där jag tänker ut sedan innan var jag vill att forsärlan ska sätta sig. Som just på den solbelysta mossklädda sten framför vattenfallet. Den var i närheten och närmade sig efterhand, då sädesärlan plötsligt kom från ingenstans och jagade iväg forsärlan. Det var som om sädesärlan hade bestämt sig för att det var just den som ville vara i centrum och att det var just den som ville sitta på stenen.

Så, så fick det bli denna gång…

(Bild 1 – Sädesärla, 2020)