Maskrosor…

(1)

Hittade denna bild på maskrosor, från Klippan i Skåne. Bilden var under ett antal år en av mina mest kända bilder då den uppmärksammades för sin teknik och originalitet. Bland annat använde jag 16mm fisheyeobjektiv, något som var mycket ovanligt på den tiden. Få fotograferade växter med ett sådant objektiv, dessutom på bländare 22 med solen gömd bakom en av blommorna.

Jag använde även bilden ofta under mina fotokurser och föreläsningar. Tror inte många minns bilden idag, dessutom har ju dagens aktiva fotografer inte sett den tidigare.

Filmen var Kodachrome 25. Dessutom använde jag schaktsökare till min Nikon F3, för att undvika nackspärr i den extremt låga kameravinkeln.

(Bild 1 – Maskrosor, 1988)