Skogshare…

(1)

Hittade denna bild på en skogshare som kliar sig, tillsammans med en liten korsört.

(Bild 1 – Skogshare, 1998)