Eken…

(1)

Ek i majfärger, från Klippan i Skåne. Polarisationsfilter för att ge mättnad i färgerna.

(Bild 1 – Eken, 1988)