Storm över Skälderviken…

(1)

Från en stormig dag vid Sven Johns udde, vid Skälderviken i Skåne.

(Bild 1 – Storm, 1993)