Älgtjur…

(1)

Älgtjur sent i skymningen, någonstans i Mullsjöskogarna.

(Bild 1 – Älgtjur, 2012)