Gåsört och blåmusslor…

(1)

En bild från Hallands Väderö i Skåne, på gåsört och blåmusslor.

(Bild 1 – Gåsört, 1989)