Blandad kompott…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Visar en serie blandade bilder, från olika platser genom åren.

(Bild 1 – Höst i fjällbjörkskogen, 2004)
(Bild 2 – Näckrosblad, 2019)
(Bild 3 – Sångsvan, 2019)
(Bild 4 – Gysinge, 2007)
(Bild 5 – Sothöna, 2000)
(Bild 6 – Gudhem, 2019)
(Bild 7 – Seljalandsfoss, 1996)
(Bild 8 – Sommarnatt, 1981)
(Bild 9 – Forsärla och vit näckros, 2019)
(Bild 10 – Jungfruslända, 2019)
(Bild 11 – Skogshare, 1998)
(Bild 12 – Tornseglare, 2019)
(Bild 13 – Is, 2018)
(Bild 14 – Notblomster, 2019)
(Bild 15 – Jungfruslända, 2019)
(Bild 16 – Forsärla, 2019)
(Bild 17 – Kajor, 2019)
(Bild 18 – Stenen vid stranden, 2019)
(Bild 19 – Sommarträd, 2019)
(Bild 20 – Gräs, 1992)
(Bild 21 – Sommarskog, 2019)
(Bild 22 – Skymning, 1997)
(Bild 23 – Sjungande sädesärla, 2019)
(Bild 24 – Öppningen, 2019)
(Bild 25 – Ismönster, 2019)
(Bild 26 – Svartvit flugsnappare, 2019)
(Bild 27 – Tre tranor, 2019)
(Bild 28 – Knipa, 2019)
(Bild 29 – Lekande jungfrusländor, 2019)
(Bild 30 – Trollehallar, 1997)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)