Tjugo bilder…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Visar tjugo olika bilder, de flesta från nu i år.

(Bild 1 – Soluppgång, 1996)
(Bild 2 – Näckrosblad, 2018)
(Bild 3 – Sångsvan, 2019)
(Bild 4 – Löv, 2017)
(Bild 5 – Rödstjärt, 2019)
(Bild 6 – Tranor, 2019)
(Bild 7 – Vattenyta, 2019)
(Bild 8 – Rödstjärt, 2019)
(Bild 9 – Svartvit flugsnappare, 2019)
(Bild 10 – Smålommar, 1996)
(Bild 11 – Tornseglare, 2019)
(Bild 12 – Stadsduva, 2019)
(Bild 13 – Tornseglare, 2019)
(Bild 14 – Sädesärla, 2019)
(Bild 15 – Sädesärla, 2019)
(Bild 16 – Sädesärla, 2019)
(Bild 17 – Forsärla, 2019)
(Bild 18 – Skogsharar, 1998)
(Bild 19 – Gammelskogen, 2019)
(Bild 20 – Robert, 2019)