Blyg…

(1)

En blyg skogshare sitter bland gräs och rölleka i ängen.

(Bild 1 – Blyg, 1999)