Strömstare…

(1)

Strömstare mellan fuktiga stenar vid ett av vattenfallen i Ryfors.

(Bild 1 – Strömstare, 2019)